دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

مسائل شکلی هم خود انواع مختلفی دارد و ممکن می باشد صرفاً بعضی از شکل‏ها تابع قاعده حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند گردد. پس مقصود از شکل مقرر در قاعده «حکومت قانون محل تنظیم نسبت به شکل سند»، شکل خارجی که مربوط به تنظیم یا ساخت سند می باشد، می‏باشد. به عنوان مثال همانطور که گفتیم در مورد این مسئله که قرارداد بایستی به چه زبانی نوشته گردد و یا اینکه بایستی تمبر به آن الصاق گردد یا نه و آیا اینکه بایستی به ثبت برسد یا نه قاعده مزبور را بایستی اعمال نمود. اما شکل‏هایی مانند اجازه‏ها و شکل‏های کامل‏کننده اهلیت و یا قواعد شکلی مربوط به آئین دادرسی بوده و تابع قانون مقرر دادگاه می‏باشند.[1]

در مورد اینکه برای تشخیص اینکه سندی به شکل سند در وجه حامل می باشد یا نه کدام قانون را بایستی در نظر گرفت، گفته شده می باشد که: «قانون محل تنظیم سند فقط بر شکل خارجی سند حکومت می‏کند در حالیکه مسأله بی‏نام یا با نام بودن اسناد یک مسأله مربوط به شکل خارجی و ساخت سند نیست بلکه یک مسئله ماهوی می باشد که در نحوه انتقال حق مؤثر می باشد و پس بایستی تابع قانون حاکم بر ماهیت سند باشد.»[2]

در بعضی موارد مانند ثبت اسناد مربوط به انتقال اموال غیرمنقول، ثبت هر چند که جنبه شکلی دارد، لیکن در این مورد جنبه تسجیل‏کننده سند را دارد. پس صرفنظر از اینکه مقررات محل تنظیم سند رعایت شکل خاصی را الزامی نموده باشد یا نه، الزاماً تابع قانون صلاحیتدار یعنی قانون محل وقوع مال غیرمنقول می‏باشد. ثبت نقل و انتقالات و حقوق رهنی مربوط به کشتی نیز از همین قبیل می‏باشد و علیرغم اینکه کشتی مال منقول می باشد، اسناد خویش را که شخصا یا نزد سایر اشخاص  تنظیم نموده بودند نزد مسولین دفاتر برده و تقاضای ثبت رسمی آن را بنمایند در این صورت مسول دفتر میتوانست عین آن سند را که در اوراق عادی تهیه و تنظیم شده بود در دفتر مخصوص به ثبت و امضای متقاضی رسانده و بر روی سند مزبور شماره ردیف تمبر و تارخ[1] – الماسی، دکتر نجادعلی، پیشین، ص 199.

[2] – الماسی، دکتر نجادعلی، پیشین، ص 201.

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا