دانلود پایانامه ارشد : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

فروبل به شدت معتقد بود که مرحله پیش از دبستان، گامی اساسی در پلکان تجربه تربیتی می باشد. دید گاه های مهم او که در محتوا و روش شناسی برنامه های مزبور، تاثیر بسزایی داشته اند، به قرار زیر اختصار می گردد:

-آموزش و پرورش با هدف شکوفا کردن رشد طبیعی کودکان صورت می گیرد؛ بنابراین، برنامه درسی در مرحله اولیه کودکی باید از نظر رویکرد، کودک محور بوده، برپایه طبیعت و علایق کودک استوار باشد.

– هر کودک فردیت خاص خود را داراست که باید مورد تکریم قرار گیرد. با وجود این، برنامه ها باید به صورتی نظام دار و سازمان یافته طراحی شوند تا پیشرفت گام به گام کودک را تضمین کنند.

کارکرد های نخستین به توانایی های طبیعی و ناآموخته ی بشر مانند توجه کردن، حس کردن، و ادراک کردن اشاره می کنند. در­ جریان رشد یا تحول، این کارکردهای نخستین ذهنی تدریجا به کارکردهای عالی ذهنی، یعنی حل مسئله و تفکر، تغییر می یابند. این تغییر از کارکرد های نخستین به کارکردهای عالی ذهنی عمدتا از راه تاثیر فرهنگ و در زمینه تاریخی­– اجتماعی­ میسر می باشد. (سیف، 1380، ص 217 )

یکی از مفاهیم عمده ای که چگونگی تبدیل روابط اجتماعی به کارکردهای ذهنی را نشان می دهد مفهوم درونی سازی [1] می باشد. ویگوتسکی می گوید گفتار خود محورانه گفتار اجتماعی می باشد که جریان درونی سازی به سوی گفتار درونی را نشان می دهد. او در تحول یا رشد زبان سه دوره را متمایز می سازد: گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه، گفتار درونی. آغاز گفتار اجتماعی یا گفتار بیرونی ظاهر می گردد. تأثیر این گفتار کنترل رفتار دیگران می باشد. مثلا وقتی که کودک به مادر می گوید « شیر می خواهم » یا «بیا »،

« برو» از این طریق به کنترل رفتار دیگران اقدام می کند. این نوع گفتار پیش از سن 3 سالگی ظاهر می گردد.

پس از گفتار اجتماعی، گفتار خود محورانه پدیدار می گردد که مرحله انتقالی گفتار بیرونی به گفتار درونی می باشد. در این مرحله کودکان غالبا با خودشان صحبت می کنند به این مقصود که رفتار خود را کنترل نمایند. برای مثال در حین انجام کارها آن چیز که را که انجام می دهند به زبان می آورند. گفتار خود محورانه بین 3 تا 7  سالگی رخ می دهد. ( همان، ص 218 )

آخرین مرحله رشد گفتار، گفتار درونی می باشد. گفتار درونی با خود سخن گفتن به طور بی صدا می باشد. با خود سخن گفتن یا گفتار درونی به اندیشه و رفتار بشر جهت می دهد و در همه کارکرد های عالی ذهن موجود می باشد .  گفتار درونی پس از 7 سالگی پدیدار می گردد. (همان، ص 218)

یکی دیگر از مفاهیم اصلی نظریه ویگوتسکی مفهوم منطقه تقریبی رشد[2] می باشد که فهم آن برای درک نظریه رشد شناختی او بسیار مهم می باشد. ویگوتسکی می گوید یادگیری پیش از رشد می آید. او معتقد می باشد که[1]. Internalization

[2]. The zone of proximal development

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن