دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

فوکویاما در تعریف سرمایه اجتماعی، آن را مجموعه معینی ازهنجارها یا ارزش های غیررسمی میداند که افراد ، گروهی که همکاری میان آنها مجاز می باشد، در آن سهیم هستند . وی هنجارهای اجتماعی را به دو دسته هنجارهای مولد و هنجارهای غیرمولد تقسیم می کند و تأکید می کند که مشارکت در هنجارهای غیرمولد و ارزش های منفی موجب تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد. یکی از تعاریف مطرح این می باشد که سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی می باشد که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده وموجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتماعی هستند.

(توسلی،1379و2)

واژه سرمایه دلالت بر این دارد که سرمایه اجتماعی  همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد ؛ یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به

 

 

 

 

جدول 2-6: ماتریس سرمایه اجتماعی

زیاد                                                 کم

 

با در نظر داشتن موارد مطرح شده فلورا پیامدها و نتایج سرمایه اجتماعی را به صورت زیر مطرح می کند:

1- سرمایه اجتماعی از طریق روابط ، ارتباطات و مشارکت موجب تقویت روابط می گردد.

2- سرمایه اجتماعی باعث توسعه ابتکار اقدام، مسئولیت پذیری ، انعطاف و انطباق پذیری می گردد.

موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان ها، موضوعی می باشد بسیار گسترده که دلایل رعایت یا عدم رعایت آن ، ریشه در مسائل گوناگون دارد . مسائلی زیرا اقتصاد ،  قانون ، آموزش های مدیریتی، ارتباطات و غیره . حال این پرسش مطرح می باشد که چگونه سرمایه اجتماعی منجر به مسئولیت اجتماعی خواهد گردید؟

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید