دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

حال پس از ذکر مکاتب و تأثیر آنها در کشف و به وجودآوردن مسأله توصیف‏ها، ببینیم توصیف به چه معنایی می‏باشد.

در هر موردی که قاضی با یک مسأله تعارض قوانین برخورد می‏کند برای او این مسأله مطرح می‏گردد که ارتباط حقوقی مورد بحث داخل در کدامیک از دسته‏های ارتباط می باشد. به تشخیص این امر در حقوق بین‏المللی خصوصی توصیف می‏گویند. پس، توصیف عبارت از تعیین نوع امر حقوقی می باشد که یک قاعده حقوق بین‏الملل خصوصی بایستی نسبت به آن اجرا گردد. مثلاً در قاعده حکومت قانون محل تنظیم بر شکل سند، مقصود از توصیف تشخیص این مطلب می باشد که کدام شرط، راجع به طرز تنظیم سند و کدام شرط، راجع به ماهیت معامله می باشد.

چنانچه توصیف روابط حقوقی در تمام کشورها از یک قاعده پیروی می‏نمود، در آن صورت تعیین قانون صلاحیتدار به آسانی میسر بود. اما از آنجائیکه در هر کشور توصیف اعمال حقوقی تابع قواعد مخصوص می باشد به نحوی که فلان شرط بخصوص را در بعضی از کشورها شرط راجع به طرز تنظیم سند و در بعضی دیگر از کشورها شرط راجع به ماهیت عقد به طور کلی می‏توان گفت، در تمام مواردی که مسائل مربوط به شکل اسناد مطرح می باشد، تعاریف و توصیف‏ها جنبه فرعی داشته و بایستی بر طبق قانون محل تنظیم سند به اقدام آید، اگرچه این قانون یک قانون خارجی باشد، زیرا توصیف‏های مزبور برای اعمال قاعده حل تعارض ضروری نمی‏باشند. برای واضح شدن مسأله به رأیی که در این زمینه از دادگاه‏های فرانسه صادر شده می باشد می‏توان اشاره نمود.

«یک نفر انگلیسی در فرانسه وصیّت‏نامه خودنوشت تنظیم می‏نماید. اشخاص ذی‏نفع بطلان آنرا از محاکم فرانسه به علت غیرنافذ بودن این نوع وصیّت‏نامه طبق قوانین انگلستان تقاضا نمودند. در این مورد تشخصی قضیه با دادگاه فرانسه بود که آیا مقررات قانون انگلستان راجع به تنظیم وصیّت‏نامه مربوط به ماهیت و اساس وصیّت‏نامه می باشد یا آن که فقط برای تشریفات از لحاظ صورت و ظاهر سند می باشد. سرانجام دادگاه چنین تصمیم گرفت که قواعدی که مربوط به نحوه تنظیم وصیّت‏نامه می باشد ارتباط به ماهیّت امر نداشته و فقط تشریفاتی هستند که بایستی در موقع تنظیم سند از لحاظ

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا