دانلود پایان نامه ارشد درباره : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

دیگری را؟ انگیزه ه ها ، جواب این چراها و پرسشهای مشابه هستند؛ بسیار پیش می آید که تا قبل از اجرای یک کار تبلیغی مخاطبان نه احساس نیازی می کردند و نه به آن کالا و مورد بهره گیری ی آن فکر می کردند اما یک فعالیت تبلیغی موفق، فکر مخاطبان را در جهت مورد نظر به فعالیت واداشته و انگیزه ای جدید در آنها شکل میدهد از این پس، مخاطبان تصور می کنند به کالای تبلیغ شده نیازمندند و یک ” باید ” جدید در وجودشان شکل می گیرد(سلیمانی،1390: 189). هیجان و منطق هر دو روش‌های دانستن و درک واقعیت هستنداما عملکرد بسیار متفاوتی دارند. هیجان ممکن می باشد خودانگیخته منتقل گردد، در حالی که پیام‌های منطقی به صورت نمادین انتقال می‌یابند به همین خاطر در دنیای امروز جایگاه‌یابی هیجانی حوزه‌ی جدیدی را برای فرق محصولات ارائه می‌دهد (حیدرزاده،1388: 102). به راستی تبلیغات یک جادو می باشد. کالایی شناسانده می گردد که به مقصود رفع یک نیاز اولیه یا ثانویه تولید شده می باشد ؛ اگر کار به همین شناسایی ساده و مختصر ختم می گردید  تمامی عناوین تبلیغاتی به ذکر یک سطری نام و مشخصات کالا در جراید یا رسانه های دیداری ، شنیداری بسنده می کردنداما قابل انکار نیست که آراستن و بهره گیری از عناصر هنری برای شکیل شدن موضوع تبلیغ، هنوز در سطح آشکار می باشد )سلیمانی،1390: 213). پس در حالی که ویژگی‌های محصول برای کالاهایی «با درگیری بالا[1]» مهم هستند، انتقال هیجانی نیز برای فرق کالاهایی «با درگیری کم[2]» و «کالاهای یکنواخت» ضروری می باشد(حیدرزاده،1388: 195).با در نظر داشتن مطالب مذکور به دنبال مطالعه تأثیر گذاری تبلیغات تجاری هستیم که بدانیم آیا عنصر احساس و هیجان در تبلیغات می تواند بر یادآوری آن بیفزاید یا خیر؟ واینکه تبلیغات تاکید کننده براحساس و هیجان چه تأثیری بر رفتار خرید مصرف کنندگان با در نظر داشتن در نظر گرفتنطبقه محصول و به عبارتی سطح درگیری مصرف کننده با محصول، می گذارد؟ به عبارتی چه چیزی تبلیغات بخصوصی را در ذهن مردم پایدار میکند؟ و چرا بعضی از تبلیغات تجاری با گذشت سال ها و گاهی حتی ده ها سال همچنان در صحنه باقی می مانند؟

[1].Highinvolvement

[2]. Lowinvolvement

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه