دانلود پایان نامه ارشد رشته تفسیر و علوم قرآن بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان 

تکه ای از متن پایان نامه :

در هر جامعه قانونمدار و قانونمند بخشی از قوانین حقوقی و جزایی خود را به عنوان مجازات متخلفین در رده های گوناگون در نظر می گیرند. این مجازات ها با تناسب و در نظر داشتن باور های آن جامعه و یا قدرت های حاکم در  آن جامعه تنظیم می گردند. در یک نظام الهی و قرآنی که مجازات را در کنار دیگر راه کارهای تربیتی با هدف قطع گفتار1: فلسفه مجازات از نظر قرآن کریم

با در نظر داشتن تئوریهایی که در باره فلسفه مجازات مطرح می باشد آیا از نظر قرآن و اسلام، مجازات صرفا برای برقراری عدالت و سزا دادن به مجرم می باشد؟ و ملاک آن نیز استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از اقدام اوست؟ و به عبارت دیگر آیا از نظر اسلام مجازات به سوی گذشته جهت گیری دارد و باید دقیقا متناسب با جرم ارتکابی باشد، یا این که دیدگاه اسلام در مورد مجازات، یک دیدگاه کارکردی و غایت گرا می باشد و صرفا برای رسیدن به آثار و نتایج فردی و اجتماعی می باشد که مجازات مجرمین روا دانسته می گردد؟ یا این که اصولا، فلسفه ی مجازات از دیدگاه اسلام، یک فلسفه ی ترکیبی و دوگانه می باشد؟ و اگر چنین می باشد این فلسفه ی ترکیبی چگونه قابل تبیین می باشد؟ آیا در همه ی انواع مجازات، اعم از حدود، قصاص و تعزیرات، می توان هم به استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از اقدام او توجه نمود و هم به سودمندی مجازات و آثار و نتایجی که هم برای خود مجرم و هم برای جامعه بر آن مترتب می گردد؟ و به عبارت دیگر آیا می توان گفت همه ی مجازاتهایی که در نظام کیفری اسلام پیش بینی شده می باشد در عین حال که عدالت کیفری را در بالاترین حد ممکن تأمین می کنند، به گونه ای طراحی شده اند که دارای نتایج مطلوب فردی و اجتماعی نیز هستند و موجب اصلاح و تربیت مجرم و بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرم نیز می شوند؟ و یا این که هر کدام از انواع مجازاتها دارای توجیه و مشروعیت خاص خود می باشد؟ و مثلا قصاص به مقصود تأمین عدالت کیفری و سزادهی و عقوبت مجرم تشریع شده می باشد ولی در حدود و تعزیرات هدف اصلی اصلاح و تربیت مجرمین، بازداشتن آنها و دیگران از ارتکاب جرم و حفظ بنیانهای اخلاقی و دینی در جامعه می باشد و به همین دلیل این گونه مجازاتها به گونه ای طرح ریزی شده اند (حدود) و باید بشوند (تعزیرات) که بتوانند این نتایج را به خوبی تأمین کنند.

با در نظر داشتن خطوط کلی معارف اسلامی و خصوصیات سیستم کیفری اسلام که به آنها اشاره خواهد گردید، به نظر می رسد

مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه