دانلود پایان نامه ارشد شناسایی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان 

تکه ای از متن پایان نامه :

بر همین اساس بود که اولین برخورد انبیای هر جامعه، با قدرت حاکم بر آن جامعه که عمدتا ظالمان و مستکبران بند2. اولین مجموعه حقوقی مدون

الف: قوانین حمورابی

قدیمی ترین مجموعه حقوقی که در کتب تاریخ حقوق و تمدن بشری از آن یاد شده می باشد «مجمع القوانین حمورابی» می باشد. این مجموعه که در پژوهش های باستان شناسان از شوش به دست آمده و اکنون سنگ نوشته های آن در موزه لور پاریس و نمونه گچی آن در موزه ایران باستان موجود می باشد شامل 282 یا 285 ماده حقوقی می باشد و تقریباً دو هزار سال قبل از میلاد به وسیله ششمین پادشاه بابل به نام حمورابی تدوین گردیده می باشد[1]. عناوین کلی این مجموعه به نظام پزشکی، قراردادها، بانک داری، حقوق دریایی، آیین دادرسی، روابط خانوادگی، اموال منقول و غیر منقول و انواع جرایم تقسیم می گردد.

تاریخ زندگانی حمورابی به خوبی روشن نیست غیر از اینکه از نظر تاریخی زندگی حضرت ابراهیم(علیه السلام) و حمورابی نزدیک به هم بوده می باشد. بعضی عقیده دارند که مجمع القوانین حمورابی نیز مانند قوانین حضرت موسی(علیه السلام) وحی الهی می باشد و بعضی دیگر معتقدند که این قوانین از مجموعه قوانین دیگری مانند مجموعه قوانین اشئونا الهام گرفته می باشد. مجموعه اشئونا به زبان سومری در دو قرن پیش از حمورابی تدوین گردیده می باشد[2].

ب: حقوق تِلمود (توضیح تورات)

دومین نظام حقوقی مربوط به دوران قبل از میلاد، نظام حقوقی تلمود می باشد که بر اساس برداشت های دانشمندان یهودی از کتاب تورات تدوین گردیده می باشد.

مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه