مقاله رایگان درمورد تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی، استانداردهای حسابداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

رویدادهای مالی باعث گمراه‌کننده‌شدن اطلاعات مالی می‌گردد. پس ملاک شناسایی در این موارد محتوای اقتصادی آنان می باشد؛ مانند استهلاک. از این‌رو تئوری عملکرد اقلام تعهدی با مطالعه رویدادهای مالی، اقلام تعهدی را با در نظر داشتن عملکردشان به دو طبقه اقلام تعهدی ساختاری و معنایی تقسیم می‌کند.

 

2-2-7-1  اقلام تعهدی ساختاری

اقلام تعهدی ساختاری (قاعده‌ها و تعریف‌ها)، محصول تئوری‌های ساختاری‌اند که مشخص می‌کنند اطلاعات چگونه بایستی تهیه ‌گردد. آن‌ها روش‌های اجرایی فعلی حسابداری را تشریح می‌کنند و با ساختار فرایند گردآوری ارقام و اطلاعات در ارتباط‌اند. این اقلام آن بخش از رویدادهای مالی را که به‌رغم به‌وقوع پیوستن، چرخه دریافت یا پرداخت وجه حاصل از آن‌ها ناتمام مانده می باشد، گزارش می‌کنند.

وظیفه این اقلام، گزارش بخشی از رویدادهای مالی می باشد که در سیستم نقدی نادیده گرفته شده می باشد. برای مثال، مبلغ بدهی مشتریان در فروش‌های اعتباری (حسابهای دریافتنی) در سیستم حسابداری نقدیبه‌طور کلی در برخورد ساختاری، رویدادهای مالی فقط بر دوره جاری تاثیر گذار می باشد (گسسته8) و این واقعیت که این رویدادها بر جریان‌های نقدی آینده و عملکرد آینده شرکت موثر می باشد، منعکس نمی‌گردد (پیوسته9). تفسیر نادرست این رویدادها باعث ایجاد اختلال‌های معنایی می‌گردد.

 

2-2-8-  تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی

شناخت آثار اقلام تعهدی بر جریان ورود و خروج وجه نقد آینده با کمک علم نشانه‌شناسی که از طریق رمزگشایی از اطلاعات مالی امکان‌پذیر می باشد، پیش‌بینی دقیق‌تر جریان نقد مورد انتظار را ممکن می‌سازد. هر یک از انواع اقلام تعهدی آثار متفاوتی بر جریان‌های نقد آینده می‌گذارد که از تفاوت در عملکردشان ناشی می‌گردد.

تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی توضیح می‌دهد که اقلام تعهدی ساختاری و معنایی زمانی‌که به اقلام نقدی اضافه می‌شوند، پیش‌بینی جریان نقد آینده را بهبود می‌بخشند. در بیانیه مفهومی شماره 1 هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی نیز آمده می باشد، آن داده‌هایی که برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده به جریان‌های نقد اضافه شده و برآوردها را دقیق‌تر می‌سازند، دارای محتوای اطلاعاتی هستند. پس، اقلام تعهدی ساختاری و معنایی دارای محتوای اطلاعاتی هستند.

سهفرض در نظر گرفته می‌گردد تا تئوری محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی به‌دست آید:

  1. پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را می‌توان با اضافه کردن اقلام تعهدی ساختاری به اقلام نقدی بهبود داد.
  2. پیش‌بینی جریان‌های نقد آینده را می‌توان با اضافه کردن اقلام تعهدی معنایی به اقلام نقدی بهبود داد.