دانلود پایان نامه: تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

دوست داشتن و فراخوانی تبلیغات در مورد کالاهای درگیری کمتر پیدا کرده اند اما چنین ارتباط ای برای کالاهای اجتنابی و یا سودجویانه وجود ندارد(گینز،2011: 419).طبق مدل درآمیختگی عاطفی، به نظر می رسد که در صورت درگیری در سطح پایین (پردازش اکتشافی) تبلیغات هیجانی بتواند تأثیری مثبت و به مثابه اطلاعات باقی گذارد اما در صورت درگیری در سطح بالا(پردازش بنیادی یا جدی) احساسات مثبت برانگیخته شده توسط تبلیغات از طریق اثرگذاری بر پردازش مثبت ماندگار باشد. به طور کلی تبلیغات هیجانی در مورد کالاهای لذت جویانه کارکرد بهتری دارندو جاذبه های هیجانی در ارتقا و تقویت محصولات بیشتر به نفع محصولاتلذت جویانه و کمتربه نفع محصولات سوجویانه اعمال نفوذ می کنند(همان منبع : 420).

1.16.1- طبقه محصول، تعدیل کننده ی تاثیر تبلیغات هیجانی

  • چند محقق وپژوهشگر در زمینه واکنش ها، تأثیر تعدیل کننده طبقه محصول را برای جاذبه های هیجانی و اطلاع رسانی تبلیغات در نظر گرفته اند. مثلا، مالهورتا (2005) می گوید تأثیر نسبی شناخت در مقابل هیجان از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد. روسیتر وهمکاران (1991) می گویند که تبلیغات هیجانی فقط برای محصولات با درگیری پایین اهمیت دارد. اسپوتس[1] وهمکاران(1997) نشان می دهند که اصحاب تبلیغات ازجاذبه خنده آور یا شوخی آمیز برای کالا های مربوط به کار کمتر وبرای کالاهای دارای خطر کمتر وپر احساس بیشتر بهره گیری می کنند. یون(1998) اظهار می کند که فعالان عرصه تبلیغات معمولا گرایش به کالاها بادرگیری پایین را به طریق هیجانی وتصویر محور تقویت می کنند در حالی که در ارتباط با کالاها با درگیری بالا بیشتر اوقات از جاذبه های عقلانی وپیام محور بهره گیری می کنند. یون وهمکاران(2001) ارتباط مثبت ومعناداری را میان دوست داشتن وفراخوانی تبلیغات برای کالاهای درگیری پایین پیدا کرده اند.درواقع در صورت درگیری در سطح پایین (پردازش اکتشافی)، این انتظار هست که تبلیغات هیجانی بتواند تأثیری مثبت براساس اصل خلق یا وضع روحی به مثابه اطلاعات، باقی بگذارد، اما درصورت درگیری درسطح بالا (پردازش بنیادی یا جدی) ، احساسات مثبت برانگیخته شده توسط تبلیغات می تواند از طریق شکوفایی برشاید این پیام تبلیغاتی را بسیار شنیده ایم : « اگر برای همین محصول قیمت پایین تری یافتید ما آنرا پس می گیریم !» و به این ترتیب احساس می کنیم نسبت به هزینه ای که پرداخته ایم کالای بیشتر و با ارزشتری دریافت کرده ایم.

[1].Spotts

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه