دانلود پایان نامه: تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

16.1- روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این پژوهش، از روش تحلیل مسیر[1] که با نرم افزازLisrel انجام می گردد و همچنین از نرم افزارSpss بهره گیری شده می باشد. دراین تحلیل از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گیری می گردد؛ که در بخش آمار استنباطی وآزمون فرضیه ها از آزمون نرمال بودن، برآورد شاخص های تک بعدی بودن متغیر وسازه،T-Values، StandardSolution،الگویتحلیل مسیرو…بهره گیری شده می باشد.

17.1- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

1.17.1- تبلیغات

کاتلر[2](2002) تبلیغات را هرگونه ارائه و عرضه ی ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می کند. اما در این میان تبلیغی اثربخش می باشد که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تأثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پورکریمی،1381: 54).

2.17.1- تبلیغاتهیجانی یا‌ احساسی

تعریف مفهومی (علمی):ازنظر«گارث. اس. جاوت[3]» و «ویکتوریا ادراس[4]»تبلیغات‌ هیجانی عبارت می باشد از: تبلیغاتی که درآن‌ سعی‌ می‌گردد مخاطب‌ به‌ سوی‌ اهداف‌ معین‌ و هیجان‌آور هدایت گردد(معبی، 1381: 28)؛جاذبه‌های احساسی وهیجانیدر پیام های تبلیغاتی با برانگیختن هیجانات مثبت یا منفی در بشر، زمینه ابراز رفتار مورد نظر را در مخاطب ایجاد می‌کنند، که نمونه‌هایی از هیجانات مثبت و منفی عبارتنداز: استقلال، جوانی، شخصیت، شجاعت، نشاط، شادی، نفرت، دشمنی، سرافکندگی، وابستگی، پیری، ترس، اسارت، غم و…(متولی، 1391: 126).

تعریف عملیاتی:در این مطالعه آن دسته از تکنیک تبلیغاتی مورد مطالعه قرار می گیرد که با تمرکزبرچند حس از حواس بشر و با برانگیختن هیجانات انسانی کوشش در ایجاد تمایل وترجیح در مصرف کنندگان داشته و ایشان را مجاب و متقاعد به خرید نماید.

 

 

[1]. Patch Analysis

[2].Kotler

[3].GarthS.Javt

[4].VictoriaAdras

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه