دانلود پایان نامه رشته تفسیر و علوم قرآن تبیین تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان 

تکه ای از متن پایان نامه :

  • موجب انعطاف پذیر شدن عدالت کیفری در اسلام شده می باشد. آن دو عنصر عبارتند از : “توبه” و”عفو”.

در نظام کیفری قرآن ارتکاب جرم لزوما به مجازات مجرم منتهی نخواهد گردید و ممکن می باشد مجرم در اثر توبه یا عفو که دو جایگزین برای مجازات هستند از کیفر رهایی پیدا کند، و این یکی دیگر از نقاط افتراق دیدگاه اسلامی با دیدگاه سزادهی می باشد که اعمال مجازات را در هر مجازات می باشد. در کلیه ی مجازاتها، یکی از اهداف مهم تشریع و اجرای مجازات، تحقق آثار مطلوب آن در حیات مادی و معنوی انسانها بوده می باشد.

وضع مقررات کیفری و جرم تلقی کردن اعمالی که مهمترین منافع و مصالح فردی و اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد و تأکید بر اعمال مجازات و بلکه تسریع در اجرای آن در همین عالم و موکول ننمودن آن به عالم دیگر خود نشان دهنده ی اهمیت دادن به آثار و نتایج مجازات در حیات اجتماعی و مادی انسانهاست، زیرا اگر هدف از اعمال کیفر صرفا سزا دادن به مجرم باشد این هدف به صورت دقیقتری در عالم دیگر قابل تحقق می باشد. بنابراین باید گفت در کنار تحقق این هدف، اهداف دیگری که مربوط به حیات مادی و این جهانی انسانهاست نیز مورد نظر بوده می باشد، و مجازات کارکرد دیگری غیر از تحقق عدالت کیفری نیز به عهده دارد. از طرف دیگر، در منابع اسلامی به فلسفه ی وضع مقررات کیفری اشاره شده می باشد که هر کدام نشان دهنده توجه خاص اسلام به آثار زیانبار فردی واجتماعی جرایم و نیز تأثیر مجازات در پیش گیری از وقوع آن جرایم می باشد که به بعضی از آنها اشاره می گردد.

الف. تأمین حیاط و امنیت جانی: با در نظر داشتن اهمیت نفوس انسانها از دیدگاه قرٱن و برابر بودن کشتن یک بشر با کشتن همه ی انسانها «و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا»[1]، اسلام مجازات قصاص را برای پیش گیری از وقوع قتل و سایر جرایم علیه اشخاص پیش بینی کرده می باشد و این مجازات در عین حال که عدالت کیفری را به صورت عینی و ملموس محقق می کند، بالاترین تأثیر را در پیش گیری از وقوع این جرایم دارد به گونه ای که هیچ مجازات دیگری نمی تواند چنین تأثیری را در این زمینه داشته باشد و قرآن کریم با صراحت تمام، فلسفه[1]  سوره مائده / 32

مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه