مقاله شرکت‌های پذیرفته شده، شرکت های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

پنج یا چهار موسسه­ی بزرگ حسابرسی(اندازه­ی موسسه) و تخصص موسسه­ی حسابرسی از صنعت واحد مورد رسیدگی بهره گیری کردند.

 

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

1 – در این پژوهش اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی مورد مطالعه قرار گرفت، تحقیقات آتی می‌تواند همین موضوع را از منظری متفاوت بررسی نمایند به این ترتیب که موضوع میزان همکاری حسابرسان داخلی مورد مطالعه قرار گیرد.

2- دراین پژوهش به تأثیر ویژگی‌های کیفی همچون استقلال و بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت آن‌ها و تناسب فعالیتهای انجام شده با وظایف حرفه‌ای و سازمانی، برمیزان اتکا حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی پرداخته شده‌می باشد اما اینکه کدامیک از ویژگیهای فوق از دید حسابرسان مستقل حائزحسابرسی نیز پیشنهاد می‌گردد که جهت بالا بردن اعتبار خویش قردادهای مشاوره‌ای سالانه با کارشناسان مختلف (اعم از حقوقی، ملی، گمرکی و …) منعقد نمایند.

7- با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه هفتم به مؤسسات حسابرسی پیشنهاد می‌گردد که از طریق ارتقاء کیفیت محتوایی چک لیست‌های رسیدگی و همنو همینطور رعایت سلسله مراتب جهت کنترل و بازبینی در هر کار حسابرسی توسط کلیه سرپرستان، مدیران، مدیران فنی و شرکاء مؤسسه اقدام نمایند.

 

5-6-2- پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی

1- در این پژوهش تأثیر بعضی ویژگی‌های حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیر عادی مطالعه شده می باشد اما اینکه کدامیک از این ویژگی‌ها دارای اهمیت بیشتری بوده و می‌تواند تأثیر بیشتری بر کشف یا عدم کشف اقلام تعهدی غیرعادی داشته باشد مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد. پس تحقیقات آتی می‌تواند تأثیر هر یک از ویژگی‌های کیفی مورد مطالعه را به صورت مقایسه‌ای بر اقلام تعهدی غیرعادی مورد مطالعه قرار دهد.

2- در این پژوهش به نوعی میزان اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران مورد مطالعه قرار گرفت، پیشنهاد می‌گردد که تحقیقات آتی این میزان را با سایر کشورها یا کشورهای توسعه یافته قیاس کند.

3- در این پژوهش بعضی ویژگی‌های کیفی حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت پیشنهاد می گردد که در تحقیقات آتی این ویژگی‌ها با ویژگی‌های مؤسسات حسابرسی خارج از ایران نیز مقایسه و مورد مطالعه قرار گیرد.

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: