دیدگاه فرهنگی به ویژگیها و خصلتهای اساسی تر سازمان مربوط می شه. اگه بازارگرایی مجموعه ای از فعالیتهای به طور کاملً نامربوط با سیستم باورهای اساسی یه سازمان می بود، اون وقت جدا از نوع فرهنگ سازمان، بازارگرایی در هر زمان زیادی راحت به وسیله سازمان قابل اجرا می شد. اما این اون چیزی نیس که در عمل مشاهده می شه.

کارای صورت پذیرفته بر مبنای دیدگاه فرهنگی، با اینکه براساس تعریفی فرهنگی از بازارگراییه، اما ً بازارگرایی رو براساس رفتارها، اندازه گیری کردن و اجزای اساسی تر یه فرهنگ بازارگرا رو مورد توجه قرار نداده ان. مدل بازارگرایی نارور واسلیتر به عنوان یه ساخت و معنی از سه جزء رفتاری تشکیل شده: مشتری گرایی، حریف گرایی و هماهنگی بین وظیفه ای. فرض اساسی پشت این راه و روش اینه که این رفتارها نشون دهنده یه فرهنگ زیر بنایی سازمانی هستن. پس دیدگاه فرهنگی اثر قوی تری روی تعریف معیارهای مربوط به بازارگرایی داشته تا روی معنی سازی و پیشرفت اونا.

این راه و روش تفاوت میان لایه ها و سطوح متفاوت فرهنگ که به وسیله محققان رشته فرهنگ سازمانی به عنوان چیزی اساسی واسه درک این پدیده پیچیده مورد تاکید قرار گرفته، رو مورد توجه قرار نمی دهد.تفاوت میان سطوح متفاوت فرهنگ سازمانی بازارگرا، به طور خاص به این بحث مربوطه. چون موشکافی روابط داخلی و دوطرفه این سطوح رو ممکن ساخته که به نوبه خود در آخر می تونه به درک بهتر نیروهای محرک رفتار بازارگرا منجر شه(خوش سیرت،۱۳۸۵).

موشکافی

۲-۴- رضایتمندی مشتریان

اولین مرحله در مدل سازی پروسه ها تعریف رضایتمندی مشتریاس. شرکتا این فعالیت رو به شکلای جور واجور اجرایی میسازن. رضایتمندی مشتریان به عنوان مفهومی جدا و آشنا در بخش های جور واجور مخصوصا بازاریابی همیشه مورد توجه محققین و اهالی حرفه های جور واجور بوده.تفاسیر جور واجور غالبی که تازگیا به وسیله مولفین جور واجور در این بخش ارائه گردیده این معنی رو میرسونه که رضایتمندی احساسیه که از راه آزمایش اون چیزی که مشتری در مقابل انتظاراتش دریافت کرده، ایجاد می شه(اکبر و پرواز[۱]،۲۰۰۹). بیتنر و زیثامل[۲] (۲۰۰۳) می گن که رضایتمندی آزمایش مشتریان از یه کالا و یا خدمته که در مقابل با نیازها و یا انتظارات مشتریان از اون کالا و یا خدمت بررسی می شه(بیتنر و زیثامل[۳]،۲۰۰۳). سازمان‏ها به صورت روزافزونی به دنبال کسب رضایت مشتری به عنوان اسلحه رقابتی هستن، چون بنیان‏های سنتی تفکیک مانند، ویژگی‏های کالا، قیمت و پخش دیگه جوابگو نیستن. مشتریان خیلی راحت می‏تونن قیمت‏ها و ویژگی‏ها رو به دلیل انفجار اطلاعات اینترنتی مقایسه کنن (مرادی، ۱۳۸۹).رضایتمندی مشتریان واژه‏ایه که بیشتر در مباحث مربوط به بازاریابی مطرح هستش. رضایتمندی مقیاسیه از اینکه چیجوری اجناس و خدمات به وسیله یه سازمان واسه مشتریان جفت و جور می‏آید. رضایتمندی مشتری به عنوان تعداد و یا درصدی از کل مشتریان که در تجربه هاش با یه شرکت احساس رضایت می کنن تعریف می‏شه. در تحقیقی که روی ۲۰۰ نفر از مدیران بازاریابی انجام شد. ۷۱ درصد ایشون گفتن که رضایتمندی مشتریان مبحث بسیار مهمی در مدیریت و نظارتای سازمانی هستش. پس مدیریت مؤثر رضایتمندی مشتریان واسه سازمان‏ها بسیار لازم هستش. واسه توانا شدن سازمان‏ها در این، شرکت‏ها نیازمند اندازه‏های مطمئن و معرف واسه رضایتمندی می‏باشن.در تحقیقات درباره رضایتمندی مشتریان شرکت‏ها عموماً از مشتریان خود درباره اینکه محصول و یا خدمات ایشون تونسته انتظاراتشان رو عملی سازه پرسیده می‏شه. پس انتظارات عامل مهمی در مباحث مربوط به رضایتمندی هستش(فاریس و همکاران[۴]،۲۰۱۰). اهمیت رضایتمندی مشتریان وقتی که یه شرکت قدرت چانه‏زنی خود رو زیاد کنه، کاهش می‏یابد.

[۱] Muzahid Akbar & Parvez, 2009

[۲] Bitner, M. J. & Zeithaml, V. A.

[۳] Bitner & Zeithaml

[۴] Farris et al

دسته‌ها: علمی