رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

بندی تحقیقات بر اساس هدف، یک پژوهش کاربردی بوده، وازنظردسته بندی براساس روش، یک پژوهش توصیفی – پیمایشی می باشد.

9.1- قلمرو موضوعیپژوهش

پژوهش حاضربه لحاظ موضوعی درزمره موضوعات مدیریت بازاریابی دسته بندی می گردد وبه صورت محدودتر درزمینه آمیخته بازاریابی انجام می پذیرد،کهبه صورت جزئی تردرحیطه ی تبلیغات با تاکید بر هیجانی بودن مد نظر می باشد و به دنبال مطالعه در مورد تأثیر تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی به لحاظ بی دوام بودن و درگیری ذهنی پایین داشتن هستیم، وهمچنین بهبررسی اینکه مصرف کننده به واسطه ی یادآوری تبلیغات هیجانی در مورد محصولات مصرفیبا درگیری ذهنی پایین داشتن، چه نوع گرایش خریدی را خواهد داشت،می پردازیم.

10.1- قلمرو مکانیپژوهش

با در نظر داشتن اینکه محل تحصیل محقق در شهر زنجان می باشد، انتخاب جامعه ونمونه آماری درسطح این شهرستان صورت گرفته می باشد؛ که در این راستا ازبین بانوان جوان شهرزنجان که بین 15 تا 18 سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند، انتخاب صورت گرفته می باشد.

11.1- قلمرو زمانیپژوهش

هر پژوهش علمی در زمان خاصی انجام می گیرد و یافته های آن مربوط به آن زمان به خصوص میباشد، این پژوهش نیز در زمره پژوهش های تک مقطعی بوده و در محدوده زمانی اسفند ماه 1391 تا اسفند ماه 1392 انجام گرفته می باشد.

12.1- جامعه آماری

جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای ازافراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک بوده و پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت متغیرهای آن واحد به مطالعه بپردازد (بازرگان ، 1385: 177).جامعه آماری در این پژوهش بانوان جوان شهرزنجان که بین 15 تا 18 سال سن دارند و در مقطع متوسطه دوم (دبیرستان)مشغول به تحصیل می باشند، در نظر گرفته شده می باشد.جمعیت این جامعه آماری بالغ بر9,487 نفرمی باشد و تعداد مدارس در این مقطع تحصیلی در شهر زنجان، 40 واحد می باشد که به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده می باشد(اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392).

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه