Posted on

روستای تنک داراب ریکا واقع در ۱۸ کیلومتری جنوب شهرستان کوهدشت لرستان از بزرگترین روستاهای کوهدشته که دارای ۲۰۰ خونواده وبیش از ۶۰۰نفر جمعیته هم اینکه روستای ریکا دارای دو روستای کوچیک تر به نام های حسنبکی ریکا و جم جغا ریکاه.

جالبه بدونین کلمه ریکا در فرهنگ کلمه های فارسی به معانی متفاوتی آمده از جمله این معانی شامل؛ پسر، محبوب و معشوق هر کدوم از پسران قشنگتر و خوش قد و بالا با لباسای قشنگتر و فاخر که از قبل شاهان در ردیف شاطران و یساولان حرکت می کردن.

باید اینم بگیم که شاطر به معنی باهوش، باهوش، چابک و چالاکه که در واقع به معنی کسانیه که با لباس مخصوص از قبل شاهان و امیران می رفتن و یا نامه ای رو به سرعت به مقصدی می رساندند البته پیاده تندوتیز هم به معنی کسی بود که در دکان نانوایی نون رو به تنور می زد که در دوره قاجاریه شاطر باشی به معنی رییس شاطران بوده.

هم اینکه یساولان به معنی نگهبان، قراول، مأمور دیوانی ، مأمور تشریفات، دیوانیان، مأمورانی که سفیران و امیران رو به حضور شاه می بردن، است.

در زیر تصاویری از این داهات رو مشاهده می کنین.

دیدنیای ایران

دیدنی ترین دریاچه های ایران

جاهای دیدنی و گردشگری ایلام

باشگاه خبرنگاران تور ایران داهات