Posted on

اگه پاها رو به مدت چند دقیقه درون محفظه ای از آب سرد بذارین تموم سموم بدنتون به یه باره از بدنتون دفع می شه طوری که رنگ آب تیره می شه.

راه های ساده تری هم واسه دفع سموم هست پدهای جدیدی روونه بازار شدن که باید اونا رو یه شبونه روز به پاهاتون بچسبونین تا تموم سموم از بدنتون دفع شه.

جالبه بدونین؛ سمومی که در بدن جمع می شن حاصل خوردن مواد غذایی، تنفس و … است که خیلی راحت در بدن جمع می شن و خیلی راحت هم میشه اونا رو از بدن دفع کرد.

تولید کنندگان اجناس سم زدایی ادعا می کنن که محصول هاشون خیلی راحت می تونن سموم رو از بدن دفع کنن ولی سموم همیشهً در بدن در حال وارد شدن هستن ما در فضایی زندگی می کنیم که پر از سمومیه که از راه های مختلفی وارد بدن می شن. اولین راه تنفسه دیگری پوست و دستگاه گوارش و در آخر از راه منافذ باز بدن مانند چشما.

یه گروه دیگه از سما در مواد غذایی مصرفی ما هست و یا در اثر تماس با عوامل شیمیایی مانند عطرها و لوازم آرایشی و ترکیبای شامل آزبست به بدن ما منتقل می شن که بدن به طور طبیعی این سموم رو خودش دفع می کنه.

گذاشتن پاها در آب قبل از خواب به روند طبیعی خارج شدن سما از بدن هم کمک می کنه.

بدن باحال دفع سموم دفع سموم از بدن روشای باحال عصر ایران