سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان

دانلود پایان نامه

شرکت های BMW بین سال های 1996 تا 1999 سیستم مدیریت زیست محیطی خود را بر اساس استاندارد ایزو 14001 و سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز کرده است. در شروع پروژه 50 تامین کننده برتر (که دارای بیشترین حجم فروش قطعه به شرکت می باشند) به یک کارگاه عملی دعوت شده و سعی شده آنها را نسبت به بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی متقاعد کنند. در سال 1999 تامین کنندگان آلمانی شرکت BMW با پر کردن پرسشنامه های سازمان صنایع اتومبیل کشور آلمان با سیستم مدیریت زیست محیطی آشنا شدند. هدف این پروژه بررسی اولیه فعالیت های تامین کنندگان جهت حفاظت از محیط زیست می باشد (سارکیس،2006).

علاوه بر شرکت BMW شرکت های دیگر چون پورشه با استفاده از پرسشنامه ای مشابه، تامین کنندگان خود را با مسائل زیست محیطی آشنا کردند. در سال 2001 شرکت فورد اعلام کرد که داشتن گواهینامه ایزو 14001 از ماه جولای 2003 برای تامین کنندگان ضروری می باشد. همچنین شرکت جنرال موتورز نیز اعلام کرد که در پایان 2002 کلیه تامین کنندگان می بایست سیستم مدیریت زیست محیطی را بر اساس استاندارد ایزو 14001 را در سازمان های خود اجرایی نمایند (سارکیس،2006).

معیارهای ارزیابی تامین گنندگان می بایست به آسانی قابل اندازه گیری باشند. معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی متنوعی، که در برخی از مقالات ذکر شده اند، عبارتند از (اسروف[1]، 2006):

 • اطلاع رسانی عمومی اطلاعات زیست محیطی شرکت
 • ارزیابی زیست محیطی تامین کنندگان سطح دوم
 • داشتن گواهینامه ایزو 14001
 • استفاده از سیستم لجستیک معکوس برای بازیافت محصولات و بسته بندی ها
 • بسته بندی مطابق با قوانین زیست محیطی (استفاده از مواد بازیافتی در بسته بندی ها و حداقل کردن ضایعات بسته بندی)
 • مدیریت و کنترل میزان تولید مواد خطرناک آلوده کننده هوا
 • عدم استفاده از موادی که منجر به سوراخ شدن لایه ازن می شوند.
 • استفاده از برچسب میزان مصرف انرژی
 • عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر که در لیست آژانس حفاظت از محیط زیست آمده است
 • استفاده از بر چسب های زیست محیطی
 • حضور داوطلبانه در برنامه های آژانس حفاظت از محیط زیست
 • میزان ساعت آموزشی کارمندان در خصوص مسائل زیست محیطی
 • تعهد به ارزیابی دوره ای زیست محیطی
 • میزان منابع و انرژی مصرفی به ازای واحد محصول
 • میزان مواد آلی فرار مورد استفاده
 • وجود بازار مصرف ثانویه برای ضایعات جامد تولید شده
 • میزان انتشار مواد مضر و ضایعات هر واحد محصول
 • تعداد جرائم و هشدارهای دریافتی از آژانس حفاظت از محیط زیست

معیارهای ارزیابی تامین عملکرد کنندگان (راو، 2002):

 • انتشار عمومی اطلاعات زیست محیطی
 • مدیریت آلودگی ها و ضایعات سمی
 • مدیریت ضایعات جامد و مایع خطرناک
 • اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ایزو 14001
 • برنامه مدون لجستیک معکوس

معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی تامین کنندگان (لی[2] و همکاران، 2009):

 • هزینه های چرخه عمر (هزینه دفع مواد زائد، نسبت مشتریان سبز به کل مشتریان، فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی)
 • کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست (آلوده کننده های آب، هوا و آلوده کننده های جامد، میزان مصرف انرژی و میزان استفاده از مواد مضر طبیعت )
 • مدیریت زیست محیطی (اخذ گواهینامه ها و استانداردهای زیست محیطی، نظارت و بهبود مستمر فعالیت های زیست محیطی، برنامه ریزی اجرایی فعالیت های سبز، فرایند کنترل داخلی فعالیت های سبز )
 • محصولات سبز (بازیافت و بسته بندی سبز)
 • تلاش در راستای مدیریت سبز (استفاده از مواد با حداقل اثر مخرب بر طبیعت، توانایی تغییر فرایندها و محصولات به منظور کاهش اثرات مخرب آنها بر طبیعت)

[1] Sroufe

[2] Lee

لینک خرید و دانلود پایان نامه :

شناسایی و ارزیابی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره فازی (مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی)