دانلود پایان نامه ارشد علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد) و راهکارهای مقابله با آن

دانلود پایان نامه

نفاق ،‌ناسازگاری  مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان، آثار شوم در افراد خانواده  دارد. به علت عدم آرامش درونی، افراد مذکور به کار وتحصیل بی علاقه شده ثبات  ندارند ،ابتداء به مصرف سیگار وبعد به مواد مخدر پناه می‌برند که برای چند لحظه که شده غم و اندوه درونی خود را فرموش نمایند.

 

ب  ) کمبود محبت :

موجب نفرت وانزجار از افراد خانواده شده سبب عدم اعتماد به نفس و بی ثباتی و تشویش درونی می‌گردد.

اطفال، طرد شدن را تحقیر تعبیر نموده احساس تنهائی می‌کند و برای جبران تنهائی، از خانه فرار و به دیگران پناه میبرند و به آسانی مصرف مواد مخدر را می پذیرند.

 

ج) روابط عاطفی :

مهر و محبت، همدلی و همدردی، صلح و صفا در محیط خانواده  که از عوامل بسیار مهم در پیشگیری از اعتیاد به ممناد مخدر است سبب رضایت خاطر و دلگرمی و پشتکار افراد خانواده شده ودر قبال فشارهای روانی مخصوصاً فشارهای ناشی از ضیق معشیت  و تهی دستی، صبرو حوصله  ومقاومت را افزایش می‌دهد.

 

د) زیاده روی در محبت :

سهل انگاری در امر ونهی ازنیک  بد و اغماض  بی مورد و عدم تنبیه در موقع لزوم طفل را خودخواه و پرمدعا می‌کند و می خواهد که هم در اطاعت و خدمت او باشند پس از بلوغ نیز به رعایت نظم و انضباط، قوانین ومقررات بی اعتناء است.

دانلود پایان نامه »

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن   با فرمت ورد

هـ ) تأثیر رفتار و کردار والدین :

اعتیاد پدر ومادر یا هردو به مواد مخدر ،منازعات و مشاجراتی که ناشی از اعتیاد بروز می‌کند و همچنین  وضع غم انگیز اسفناک معتادی  در خانواده، اثرات وخیم در روحیه  اطفال باقی گذاشته سبب اختلال عاطفی و روانی  می‌شود. آنان نیز استعمال مواد مخدر یا داروهای روان گردان را بدون اطلاع از عواقب وخیم آن شرع می‌کنند.

 

و  ) اعتیاد مسر :

هر فردی با رضایت و رغبت زوج یا زوجه خود را انتخاب و با آغاز زندگی مشترک خانواده شخصی را که به منزله سلول اجتماع است  تشکیل  می‌دهد. ازدواج از نظر عاطفی به هر یک از زوجین آرامش درونی و ثبات بخشیده قدرت مقاومت رادر برابر ناملایمات و مشکلات زندگی افزایش می‌دهد. جوانان مجرد بیش از افراد متأهل معتاد می‌شوند .

در نمونه آماری شهر کاشان مشخص گردید هرگاه محیط خانواده شخصی به علل عدم سازش ناسازگاری واختلاف سلیقه زن یاشوهر متشنج شود فرزندان برای فرار ازرنج و عذاب روحی به داروهای آرام بخش و یا مواد مخدر پناه می‌برند .