عملكرد بازار

موفقيت استراتژي هاي هر شركت، در عملكرد آن شركت منعكس مي شود.عملكرد شركت ميزان موفقيت يك شركت در خلق ارزش براي قسمت هاي مختلف بازار است.در نهايت عملكرد شركت بر اساس دستيابي به اهداف كسب و كار، از طريق واحدهاي مختلف شركت، تعيين مي شود.شركت هايي كه عملكرد مطلوبي دارند، ارزش را در طول زمان خلق مي نمايند و اين مهم در شركت هايي كه عملكرد نامطلوبي دارند صورت نمي گيرد.عملكرد بازاريابي به توانايي سازمان براي افزايش فروش، ارتقاي موقعيت رقابتي شركت، توسعه محصول جديد، بهبود كيفيت محصول، كاهش زمان تحويل كالا يا خدمات به مشتريان، گسترش سهم بازار و غیره در مقايسه با ديگر رقبا در يك صنعت خاص اشاره دارد (سایمونز;1385).به طور كلي اندازه گيري عملكرد در يك سازمان، كار چندان ساده اي نيست زيرا معمولا اندازه سازمان ها بزرگ است، فعاليت هاي گوناگون و اغلب پيچيده اي دارند و نيز در نقاط مختلف  جغرافيايي پراكنده اند.ايشان در پي تامين هدف هاي متنوع و گوناگوني هستند و به نتايج متفاوتي نيز دست مي يابند.براي سنجش و اندازه گيري عملكرد سازمان، شاخص ها و روش هاي متعددي ارايه شده است.دو دانشمند كانادايي با مرور ادبيات مديريت توانسته اند براي شركت هاي موفق 27 ويژگي بر شمارند كه از مرز عدد و رقم خشك و بي روح فراتر مي رود.با اين وجود در تحقيقات آنان مشاهده مي شود كه بسياري از مديران براي ارزيابي عملكرد و تعيين هدف با مشكل مواجه هستند و نمي توانند تنها به مقادير كمي اكتفا كنند (دفت; 1377).

عوامل كليدي ارزش افزايي از منظر عملكرد شركت عبارتند از:

  • مشتريان
  • تامين كنندگان
  • مالكان و اعتبار دهندگان

سه گروه مذكور مبادلاتي را از طريق بازار با شركت انجام مي دهند.بدين ترتيب كه مشتريان، كالاها و خدمات را در بازار كالا خريداري مي كنند.( گاهي دوباره به فروش مي رسانند) تامين كنندگان محصولات و خدمات را از طريق بازارهاي عامل به شركت مي فروشند و نيز مالكان و اعتباردهندگان سهام شركت يا اسناد بدهي را از طريق بازارهاي مالي به فروش مي رسانند (سايمونز; 1385).

2-2-7) روش هاي مختلف سنجش عملكرد بازار

محقيقين مختلف براي سنجش عملكرد بازاريابي از مولفه هاي مختلفي استفاده كرده اند و هيچ رويه ي ثابت يا مشابهي در اين زمينه ديده نمي شود و رويه ي معمول به اين صورت است كه در ابتدا چند مولفه در ارتباط با عملكرد بازاريابي انتخاب شده و سپس به روش عيني يا ذهني و تحت يك سوال هر يك از مولفه ها را مي سنجند (بختياري; 1385)

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان

دسته‌ها: دانشجویی