فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

1-4-2-5- محدودیت اعتباری
از آنجا که انجام تحقیق و پژوهش مستلزم صرف هزینه اعم از ایاب و ذهاب و تجهیزات و تکنولوژی و بکارگیری نیروی انسانی و زمان مناسب بوده لذا این تحقیق نیز از این حیث مستثنی نبوده است.
2-4-2-5- محدودیت در تهیه داده ها
علیرغم اطلاع رسانی کافی به جامعه آماری در دادن اطلاعات بسیار محتاط بوده بطوریکه در اکثر مواقع ضمن ماموریت به شرکت های تابعه و اطمینان داده به افراد از حیث محرمانه بوده اطلاعات توانسته ایم نظر سنجی ها را به واقعیت نزدیک کنیم.
بعلت جدید بودن موضوع تحقیق در کشور منابع موجود جهت استفاده در ادبیات تحقیق بسیار محدود بوده و بیشتر سعی گردید از منابع خارجی ترجمه شده در مقالات استفاده شود که این امر مستلزم زمان بیشتری می باشد.
سهل انگاری بعضی از پاسخگویان به سوالات تحقیق بعلت عدم درک فرهنگ پژوهش در کشور از دیگر محدودیت های تحقیق فوق به شمار می رود.
بسمه تعالی
پرسشنامه
همکار گرامی
با عرض سلام
به حول و قوه الهی علاقه مندیم در راستای ارزش گذاری سازمانها به دانش سازمانی به عنوان یکی از ارکان موفقیت ‏ به بررسی عوامل تاثیر گذار بر انتقال دانش سازمانی برای رسیدن به اهداف آتی سازمان بپردازیم. پرسشنامه ذیل در رابطه با یک کار تحقیقی بوده ‏لذا بمنظور استفاده از نظرات ارزشمند شما و غنی نمودن نتایج خواهشمند است با ارائه پاسخ به سوالات مشروحه ذیل با درج علامت در محل تعیین شده مقابل هر سوال ‏ بنده را در اجرای این طرح تحقیقاتی یاری فرمایید .بدیهی است پاسخهای دریافتی به صورت جمعی مورد تحلیل و بهره برداری قرار میگیرد و هیچ گونه اشاره ای به فرد و یا سمت آن نخواهد شد امیدوارم با همکاری حضرتعالی نتایج این پژوهش بتواند راهگشا باشد
سپاسگذارم
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1
تا چه اندازه بانک داده ای درگروه بازرگانی سینا‏‏.‏ پشتیبانی و ارتقا ءمهارت های کارکنان را فراهم میسازد؟
2 تا چه اندازه مدیران بصورت مطلوب از فناوری اطلاعات برای برقراری ارتباط با کارکنان استفاده میکنند؟
3 تا چه اندازه سازمان ما در کاربرد فناوری اطلاعات برای رسیدن به موفقیت آیا کارکنان در یادگیری به یکدیگر کمک میکنند؟
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
4 تا چه اندازه سازمان دارای رابطه دو سویه مانند بیل بورد الکترونیکی یا برقراری کنفرانس هاو جلسات آموزشی منظم میباشد؟
5 تا چه اندازه از طریق فناوری اطلاعات قابلیت های کلیدی سازمان ما به طور موثر منسجم میگردد؟
6 آیا از تلاش و کمک کارکنان از جانب سازمان تقدیر و تشکر بعمل می آید؟
7 تا چه اندازه مدیران ارشد از پیشنهادات و دیدگاه های جایگزین و مناسب کارکنان حمایت میکنند؟
8 تا چه اندازه سازمان دارای تیم های متعدد چند وظیفه ای است؟
9 تا چه اندازه سازمان یادگیری کارکنان را تشویق کرده و اشتباهات کارکنان را تحمل میکند؟
10 تا چه اندازه سرپرست واحد من به توانمندی کاری کارکنان اعتماد دارد؟