مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

مبحث دوم : مسئولیت کیفری و مطالعه مصادیق قابل بحث در باب انطباق عناوین قانونی با انتقال HIV / ایدز

قبل از هر چیز لازم می بینیم که در آغاز به صورت مختصر به تعریف مسئولیت کیفری ، عناصر تشکیل دهنده و شرایط احراز آن بپردازیم و بعد از آن به این بپردازیم که آیا در زمینه جرم انگاری رفتارهای پرخطر ناقل ایدز ، در کشور ما قوانین خاصی هست ، یا همچنان بایستی متوسل به قواعد عمومی مجازات اسلامی گردید ؟ در صورت تطبیق رفتارهای ناقل ایدز ، با مواد قانونی موجود ، این جرم انگاری مصداق کدامیک از مواد قانونی می تواند باشد ؟

 

 

 

 

گفتار اول : مفهوم مسئوولیت

هر فردی در قبال آن چیز که که به عنوان یک وظیفه عهده دار می باشد ، بایستی نسبت به کسانی که بر اعمال اول نظارت دارند پاسخگوی باشد ، و چنانچه در مورد یکی از اعمال و رفتاری مورد بازخواست قرار گرفت ، بتواند توضیح مناسب ادا کند و شبهات موجود را رفع نماید.

جای خود را به مسئوولیت اجتماعی داده استو مسئولیت اجتماعی یعنی وظایفی که فرد در مقابل اجتماع خود دارد. تعریفی که آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی از مسئولیت کیفری ارائه می دهد به سبب شمردن اجزای مسئولیت کیفری کامل می باشد . ایشان می فرمایند :« مسئولیت کیفری عبارت می باشد از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع الزام به انجام یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون می باشد . به اظهار دیگر ، الزام به رعایت قانون در مرحله اول و در نتیجه نقص ، مبدل به الزام به تحمل مجازات در مرحله اخیر می باشد یا بعبارت دیگر مسئولیت جزائی ، تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه اقدام مجرمانه خود می باشد».

به عبارت دیگر مسئوولیت کیفری یعنی اینکه هر فردی به خاطر زندگی اجتماعی اش موظف به رعایت قوانین لازم جهت حفظ امنیت و نظم آن جامعه که در آن زندگی می کند می باشد و چنانچه یکی از آن قوانین را که قرارداد زندگی اجتماعی پذیرفته نقض کند مورد بازخواست قرار می گیرد . پس متضرر از جرم ، جامعه می باشد.

 92 مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه