مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن بیماری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

اما آن چیز که که در مسئوولیت کیفری حائز اهمیت می باشد این می باشد که صرف وقوع اقدام مجرمانه فاعل آن را مستحق مجازات نمی کند بلکه زمانی می توان او را سرزنش نمود که فعل یا ترک فعل مجرمانه را از روی قصد و اراده آزاد و با علم به ممنوع بودن اقدام و درک آثار و نتایج حاصل از انجام اقدام مجرمانه اش مرتکب شده باشد .

مسئوولیت جنایی در اسلام تقریباً همان می باشد که در قوانین عرفی حصر حاضر هست و آن اینکه هر بشر نتایج و عواقب نامطلوب جرمی را که خود از روی عمد ، درک و اراده مرتکب شده می باشد بدوش می کشد.

 

2- عناصر مسئوولیت کیفری

 

 

الف- ارتکاب اقدام مجرمانه و اخلال در نظم عمومی

(بی تردید نخستین و اصلی ترین عنصر مسئوولیت جزایی را بایستی در ارتکاب فعل و یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده می باشد دانست . طبق ماده 2 ق.م.ا مراد از جرم ، هر فعل یا ترک فعلی می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد و بدون قانون هر فعل و ترک فعل هرچند نکوهیده جرم محسوب نمی گردد. و اصل 36 قانون اساسی اذعان می دارد که حکم به  مجازات و اجرای آن بایستی از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصلجهت در اغلب مواد قانونی برای وقوع اقدام مجرمانه ای شرایطی در نظر گرفته شده می باشد که بدون وجود یکی از آنها جرم محقق نبوده می باشد . پس برای تفسیر از مواد قانون جرا بایستی به قدر متقین اکتفا نمود و در صورتی که فعل یا ترک فعلی از جهت درک در قانون مشتبه باشد نباید آن را اقدام مجرمانه دانست .

سوم )عنصر معنوی : چنانچه فعل یا ترک فعلی توسط شخصی صورت گرفت ، به صرف اینکه در قانون عنوان جرم داشته باشد نمی توان مرتکب را مجرم تلقی نمود چه بسا در جامعه این اعمال روزانه هزاران بار فعلیت یابد در این وضعیت نمی توان همه این افراد را مجرم دانست . برای تحقق یک جرم بایستی عنصر معنوی وجود داشته باشد یعنی مرتکب بایستی قصد مجرمانه در اقدام خود داشته باشد اگر این طور نباشد نمی توان او را مجرم شناخت .

پس جرم علاوه بر اینکه جنبه مادی و قانونی دارد ، جنبه شخصی و معنوی آن غلبه بیشتری داشته و اغلب در تعیین مصادیق جرم و مجرم ، بیشترین تردیدها و اختلافات در تحقق عنصر معنوی جرم هست .

 

 92 مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه