• برخی پژوهش ها نشان داده اند که ترس از شکست و تنفر از انجام تکلیف می توانند دو انگیزه اساسی برای افراد مبتلا به تعلل ورزی تحصیلی باشند (بلونت و پسیل، ۱۹۹۸؛ میلگرام، باتوری و ماورر، ۱۹۹۳؛ اسکوونبرگ، ۱۹۹۳؛ سولومون و همکاران، ۱۹۸۴). همچنین تعلل ورزی می تواند به شکل تحصیلی و غیرتحصیلی ظاهر شود. تعلل ورزی تحصیلی در رفتارهایی چون حاضر شدن برای امتحان، انجام تکلیف خانه و نوشتن مقاله های درسی و تعلل غیرتحصیلی در رفتارهایی چون پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف، جواب دادن به تلفن و پست الکترونیک ظاهر می شود. بین تعلل ورزی تحصیلی و غیرتحصیلی همبستگی ۶۵% دیده شده است (میلگرام، می تال و لویسون، ۱۹۹۸).در پژوهش های مختلف تعلل ورزی به شیوه های متعدد طبقه بندی شده است، که اغلب بر مبنای مشاهدات بالینی پژوهشگران انجام شده است.

   

   

  بورکا و یوئن (۱۹۸۳) طی مشاهدات بالینی خود، سه نوع افراد تعلل ورز را معرفی نمودند:

   

   • مضطرب،

   

   • معتقد به شانس و

   

  • طغیان گرا.

  در پژوهش مک کان و همکاران (۱۹۸۹) نیز سه نوع افراد تعلل ورز تشخیص داده شده است:

   

   

   • افراد یک دنده برونگرا با اضطراب و مدیریت پایین،

   

   • افراد روان نژند برون گرا و

   

  • افراد روان نژند، افسرده و درون گرا.

  بورکا و یوئن[۱۶] (۱۹۸۳) و ساپادین(۱۹۹۷) شش سبک تعلل ورزی را معرفی نمودند:

   

   • کمال گرا،

   

   • مبارزه گرا،

   

   • خیال گرا،

   

   • نگران،

   

   • فزون کار و

   

  • بحران ساز.

  واکر (۱۹۸۸) بر منبای مصاحبه بالینی، چهار سبک تعلل ورزی را ذکر کرده است:

   

   • کمال گرا،

   

   • سیاست گرا،

   

   • تعویق گرا و

   

  • تنبیه گرا.

  [۱]-Milgram

   

  [۲]-Batori

   

  [۳]-Mowrer

   

  [۴]-Mey-Tal

   

  [۵] -Levinson

   

  [۶] -Burka

   

  [۷] -Yuen

   

  [۸] -anxious procrastinators

   

  [۹]- luck  procrastinators

   

  [۱۰] -rebellious procrastinators

   

  [۱۱]- tough minded extraverted

   

  [۱۲] -neurotic extraverted

   

  [۱۳]-neurotic

   

  [۱۴] -depressed

   

  [۱۵] -introverted

   

  [۱۶] -Burka & Yuen

   

  [۱۷]-Sapadin

   

  [۱۸] -perfectionist

   

  [۱۹]-defier

   

  [۲۰] -dreamer

   

  [۲۱] -worrier

   

  [۲۲] -over doer

   

  [۲۳] -crisis maker

   

  [۲۴] -Walker

   

  [۲۵]- politician

   

  [۲۶]-postponer

   

  [۲۷]- punisher

نوشته ای دیگر :
تعاریف هوش هیجانی
دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *