منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، توسعه شهر، چشم انداز

دانلود پایان نامه

از فنّاوری اطلاعات به منظور کاهش هزینه ها و بهبود فرایندها استفاده میکنند، از این رو در برنامه راهبردی خود بر توسعه زیرساختهای ارتباطی شهری و آموزش شهروندان و کارکنان سازمانها تمرکز دارند و به طور کلی بر جنبه های اجتماعی بیشتر متمرکز هستند. شهرداری های دیجیتالی هنگکنگ، سئول،کوالالامپور، پکن و آکلند جزء این دسته از شهرداری ها هستند.
شهر سئول در برنام? توسع? اطلاعاتی خود به شدت به مفهوم توسعه شهرهای مجازی و اجرای تمامی برنامه‌های شهرداری به صورت الکترونیکی بها داده است و رسیدن به این برنامه های راهبردی را مستلزم استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات فنّاوری اطلاعات دانسته است.
شهر کوالالامپور به عنوان شهری در حال توسعه، بهبود زیرساختها و تغییر روشهای سازمانی برای توسعه شهر در عرص? فنّاوری اطلاعات را جزء اقدامات و برنامه های مهم خود قرار داده است و چشم اندازی طولانی مدت و بیست ساله را در نظر گرفته است.
شهرداری پکن بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متمرکز است، لذا برای توسعه در عرصه اجتماعی به بهبود زیرساختها پرداخته است و برای دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی بر بهبود ساحتارهای اداری متمرکز شده است. به همین دلیل شهرداری پکن تلاش می کند تا با استفاده از برنامه راهبردی در ابتدا سلسله مراتب دیوان اداری را در میان سازمانهای این شهر را کاهش دهد، روشهای اجرایی دولت را اصلاح کند، فرایند کسب وکار دولت را بهینه کند، فعالیتهای اجرایی را شفاف کند، کیفیت خدمات دولت و مدیریت آن را بهبود بخشد، ارتباط بین واحدها سازمانی دولت و همچنین ارتباط بین دولت با مردم را افزایش دهد تا در نهایت نظامی صادق و کارا را ایجاد کند.
شهرداری های پیشتاز، به دلیل پیشرفتهای بسیار در عرصه فنّاوری اطلاعات از این فناوری در برنام? راهبردی خود به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی بهره میگیرند. شهرداریهای دیجیتالی سنگاپور، تورنتو، لندن، ملبورن و نیویورک در این دسته جای دارند.
شهر سنگاپور یکی از بهترین شهرهای ارتباطاتی در حوز? فنّاوری اطلاعات در آسیاست از این رو برنامه راهبردی دیجیتالی شهرداری سنگاپور نسبت به برنامه های دیجیتالی شهرهای دیگر بر مشارکت و تعامل بیشتر با شهروندان متمرکز است و تلاش می کند تا شهروندان را در سیاستگذاری های شهر دخیل کند و اطلاعات مناسب و مفیدی را برای آنان فراهم آورد. هدف شهرداری سنگاپور رسیدن به مرحله یکپارچگی کامل بخشهای خصوصی و دولتی است و برای رسیدن به این هدف شهرداری سنگاپور تمامی تمرکز خود را معطوف به سازمان ها کرده است و معتقد است که بعد از فراهم سازی زیرساخت های مناسب توجه به عملکردهای سازمان و الکترونیکی کردن تمامی فعالیتهای آنان و گسترش نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان ها لازمه رسیدن به دولت الکترونیکی و یا شهرداری دیجیتالی است.
شهر تورنتو تاکنون سرمایه گذاری زیادی را در بخش فنّاوری اطلاعات انجام داده است. از این رو شهر تورنتو بیش از آنکه از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای توسعه، بهره‌وری و خدمات به شهروندان استفاده ‌کند، از آن برای رشد اقتصادی و پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی بهره‌ میگیرد. زیرا این شهر در زمینه فنّاوری اطلاعات شهری کاملا? پیشرفته است به همین دلیل راهبردها و اهداف این شهر حول مشاوره، سرمایه گذاری بیشتر و تطبیق و سازگاری با فنّاوریهای نوین تمرکز یافته است.
لندن شهری کاملا? اقتصادی و تجاری است، از این رو مهمترین نکت? برنامه فنّاوری اطلاعات لندن در مقایسه با دیگر شهرها آن است از فنّاوری اطلاعات برای اهداف اقتصادی و تجاری استفاده می‌کند، بنابراین به مواردی مانند استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای رقابت، رشد اقتصادی، ارتباط بیشتر کسب وکارها، تشویق به استفاده از کارتهای هوشمند و اعتباری، توسعه بازارهای تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی، حضور در بازارهای جهانی، اقتصاد دانش بنیاد و… بیش از سایر موارد نسبت اهمیت می‌دهد ویژگی بارز راهبرد این شهر نسبت به دیگر شهرها آن است که شهر لندن به سیاستگذاری های جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور (دور کاری) و اطلاع رسانی آن توجه ویژهای دارد که این امر به دلیل همان ماهیت اقتصادی و تجاری بودن شهر لندن است.
برنامه راهبردی دیجیتالی شهرداری نیویورک بر شفافیت اداری، پاسخگویی مسئولان و دسترسی به تمامی خدمات دولتی برای رسیدن به رشد اقتصادی متمرکز است و از این رو بر پشتیبانی از بنگاههای شهر از طریق بهبود خدمات مدیریت در حوز? ارائه خدمات به شهروندان متمرکز است و این امر را از طریق فراهم سازی ابزارهای خودکار برای تعامل بیشتر کارکنان با بنگاه ها ایجاد می کند.
با این حال با برنامه راهبردی هر یک از این شهرها وجوه مشترک بسیاری نیز با هم دارند. برخی وجوه مشترک برنامه‌ها و راهبردهای این شهرها عبارتند از:
* آموزش به کارکنان و شهروندان در تمامی برنامه های راهبردی مشاهده می شود که این امر نیز به دلیل ماهیت متغیر فنّاوری است. از این رو تمامی شهرها حضور فعال در برنامه های توسعه فنّاوری اطلاعات (مانند: برپایی کنفرانس ها، نمایشگاه ها، همایش ها و…) را به عنوان یکی از عوامل مهم تشویق همگان (کسب وکارها و شهروندان) در برنامه های خود گنجانده اند.
* تمامی برنامه ها برگسترش پژوهش و توسعه واحدهای تحقیق وتوسعه در عرصه فنّاوری اطلاعات متمرکز هستند.
* تمامی شهرداری ها معتقدند افزایش شرکتهای فناوری اطلاعات و فراهم سازی امکانات برای آنان لازمه رسیدن به جامعه اطلاعاتی است.
* تمامی برنامه ها بر توسعه کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی متمرکز هستند.
در مقابل این وجوه مشترک، تفاوتهای بسیاری نیز بین راهبردها و برنامه‌های آنها وجود دارد، که این امر به عوامل متعددی بستگی دارد. برای نمونه تمامی شهرها در راهبرد خود به مباحث امنیت اطلاعات و مدیریت آن وحتی به حمایت از مالکیت فکری توجه ویژهای دارند و این در حالی است که این حوزه در راهبردهای لندن و تورنتو شاید به دلیل وجود قانونهای قوی و حمایتی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
2-15- نمونه هایی از شهرداریهای ایران که در راه الکترونیکی شدن گام برداشته اند
2-15-1- شهرداری‌الکترونیکی اصفهان
برای اعلام وضعیتی مشخص از شهرداری اصفهان احتیاج به بررسی شاخص‌های گوناگون در این شهرداری داریم. پس در قسمت اول این بخش به تعریف شاخص‌ها می‌پردازیم و در قسمت دوم، شهرداری اصفهان را به وسیله‌ این شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
A. مدل و شاخصهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
قبل از هرگونه ارزیابی، باید مدلی را برای ارزیابی بسترهای توسعهالکترونیکی در نهاد شهرداری فراهم کنیم. این مدل باید تمام مواردی که می‌توانند در ارائه‌ خدمات الکترونیکی به شهروندان موثر باشند را در بر بگیرد.
شکل 2-4: مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
در واقع، مدل ارائه گردیده شامل سه سطح زیرساخت فنی، سیستم‌ها و خدمات الکترونیکی و آمادگی سازمان شهرداری می‌باشد. که هر کدام شامل تعدادی شاخص در راستای ارزیابی آمادگی الکترونیکی با در نظر گرفتن دسترسی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌روی سازمان شهرداری می‌‌باشند.
B. نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری اصفهان
در جدول و نمودارهای ذیل نتایج اندازه گیری وضع موجود (1388) شهرداری الکترونیکی اصفهان و پیش بینی سال آینده (1389) بر اساس شاخص ها و مدل فوق ارایه می‌گردد.
جدول 2-4: نتایج ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شهرداری اصفهان
منظر ارزیابی
پیشرفت تا آخر سال 1388
پیشرفت تا آخر سال 1389
زیرساخت فنی شهرداری اصفهان
(وزن 35%)
55%
72%
سیستمها و خدمات الکترونیکی
شهرداری اصفهان (وزن 45%)
23%
33%
آمادگی سازمانی شهرداری اصفهان
(وزن 20%)
41%
56%
نمودار2-1: مقایسه وضعیت زیر ساخت فنی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نمودار2-2: مقایسه وضعیت سیستمها و خدمات الکترونیکی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نمودار2-3: مقایسه وضعیت آمادگی سازمانی شهرداری اصفهان تا انتهای سال 1388،پیش بینی سال 1389 و وضعیت مطلوب
نتیجه گیری: شهرداری اصفهان دارای دو مزیت بسیار بالا در زمینه‌ ارائه‌ی خدمات الکترونیکی است. اول اینکه دارای نیروی متخصص در حد متوسط است و دوم اینکه زیرساخت‌های مناسبی جهت پیشرفت در آینده دارد. روند تغییرات و نوع پیشرفت شهرداری اصفهان در یک سال که در نمودارهای بالا دیده می‌شود، بیانگر فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب است.
2-15-2- شهرداری‌الکترونیکی مشهد
سند راهبردی شهر الکترونیکی مشهد در 500 صفحه تنظیم و تحویل شهرداری آن شده است. این سند در راستای اهداف سند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد و از این جهت که زمینه اجرای عملیات شهر الکترونیکی مشهد را بر اساس اصول علمی جهان راهبردی می کند، حائز اهمیت است.
تدوین سند راهبردی، اولین اقدام اساسی برای ایجاد شهر الکترونیکی مشهد است.در این سند اقدامات اولیه و نیازهای ابتدایی برای برپایی شهر الکترونیک مشهد مشخص شده اند. همچنین چشم اندازها، راهبردها سیاست های شهر مشهد در این رابطه تدوین شده اند تا از انجام کار های موازی و اضافه کاری ها جلوگیری شود و تمام تلاشها جهت رسیدن به یک شهر الکترونیک مطلوب متمرکزگردند. این سندبه عنوان راهنمای سازمانهای دولتی و خصوصی برای ایجاد شهر الکترونیکی تلقی می شود. پیاده سازی شهر الکترونیک 4 مرحله دارد.
مرحله اول:
1- تهیه قانون شهر الکترونیکی
2- ارائه تسهیلات اینترنتی و طراحی سایت های سازمان های دولتی و بخش خصوصی شهر مشهد
3- افزایش آگاهی عمومی شهروندان و کارکنان دولت به توانمندی های فناوری اطلاعات
4- تربیت نیروی انسانی متخصص در فناوری اطلاعات
5- ایجاد شبکه بین دستگاه های شهری، تجهیز و ارتقاء سخت افزار و نرم افزار های واحد ها
6- تهیه سند راهبردی شهر الکترونیک
مرحله دوم:
1- عرضه خدمات الکترونیکی به شهروندان
2- تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات دیجیتالی در واحد های دولتی و خصوصی شهر الکترونیک
3- توسعه آموزش تخصصی به کارکنان دولت و آموزش ویژه شهروندی شهر الکترونیک
4- توسعه سیستم های نرم افزاری کاربردی در واحدهای شهر الکترونیک
5- اصلاح نظام مدیریت شهری و رویه های سنتی بر مبنای شهر الکترونیک
مرحله سوم:
1- ایجاد تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
2- ایجا تعامل اطلاعاتی بین شهروندان و دستگاههای دولتی و بخش خصوصی شهر الکترونیک
3- توسعه آموزش های تعاملی و تجارت نوین
4- تدوین استانداردهای لازم برای اداره شهر الکترونیک مشهد
مرحله چهارم:
1- ایجاد سیتم های عمومی یکپارچه( تجارت الکترونیکی،بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، سیستم مالیاتی و……) در سطح ادارات، سازمان ها، شرکت ها، اصناف و سایر بخش های شهر الکترونیک مشهد
2- انجام تراکنش های ویژه به صوزت الکترونیکی
3- ایجاد سازمانهای مجازی در تجارت، آموزش، بهداشت و….
4- تعامل اطلاعاتی در سطح ملی با دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
5- تعامل اطلاعاتی با جامعه اطلاعاتی جهان به عنوان شهروندان هزاره سوم
6- بازنگری منظم سیاست ها و برنامه شهرداری الکترونیک و به روز رسانی آن
7- بهبود مستمر سیستم های شهرداری الکترونیک
آدرس شهر الکترونیکی مشهد www.e-mashhad.com می باشد.
2-15-3- شهرداری‌الکترونیکی تبریز
هدف اصلی، تشریح و بررسی ‌اقدامات صورت گرفته در زمینه‌ فناوری‌اطلاعات در

دیدگاهتان را بنویسید