منبع مقاله درباره شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91