نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

آشنایی دارند می دانند که اندازه گیری افزایش مستقیم فروش و سودآوری حاصل از اجرای یک تبلیغ اگر امکان پذیر باشد بسیار پیچیده می باشد که این مساله ناشی از وجود متغیرهای غیرقابل کنترل از قبیل اقدامات رقابتی رقبا ونظایر آن می باشد، پس در راستای دستیابی به میزان اثربخشی تبلیغ انجام شده می توان میزان یادآوری آن را توسط فردی که در معرض تبلیغ قرار گرفته می باشد مطالعه نمود. یکی از ویژگی های ضروری برای یک تبلیغ تجاری آن می باشد که بتواند حافظه بیشتری از محصول یا برند برای مخاطب ایجاد نماید که بهره گیری از بعضی از محرک ها در تهیه آگهی بازرگانی امکان یادآوری آن را افزایش می دهد زیرا موجب جذابیت بیشتر آگهی برای مخاطب شده و بعلاوه شرایط روحی و خلقی مناسبی را برای انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت ایجاد می کند (فرجی نیا،1386: 106).

پس اهمیت بکارگیری تکنیک هایی از جملهاستفاده از اشخاص نامدار و مجریان، شخصیت های فانتزی، کودکان، عروسکها، موسیقی، داستان، تصویر پردازی قابل ملاحظه، طراحی های خلاقانه و سایرجاذبه های احساسی و هیجانی در تبلیغات تا بدانجاستکه حداقل بتواند میزان یادآوری مخاطب را افزایش داده و نهایتا منجربه بروز رفتار خرید توسط مصرف کننده گردد؛ همچنین در نظر داشتن اینکه محصول مدنظرِ مصرف کننده جزء کدام دسته و طبقه از محصولات می باشد حائز اهمیت می باشد، تا بر اساس طبقه محصول به میزان درگیری ذهنی مصرف کننده پی برده و ارتباط آن را با نوع تکنیک تبلیغاتی (تاکید بر تکنیک هیجانی و احساسی ) مورد مطالعه قرار دهیم. یعنی ضرورت و اهمیت توجه ما به تبلیغات هیجانی ازۥبعد ایجاد تمایل و ترجیح درمصرف کننده و بعد مجاب کردن او به موضوع تبلیغ، پس از آگاهی و دانش وی می باشد که از طریق ایجاد ماندگاری در ذهن مخاطب و به عبارتی یادآوری در موقع نیاز منجربه خرید توسط مصرف کننده و تکرار خرید وی گردد و به سوددهی پایا بینجامد.

1.3.1- جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش

تبلیغات یکی از عوامل تأثیرگذار و بسیار مهم در عرصه بازاریابی و تغییر رفتار خرید مصرف کنندگان به شمار می رود، در این پایان نامه بر آنیم که اثر تبلیغات هیجانی را بر رفتار خرید مصرف کنندگان بسنجیم؛ نوآوری این پژوهش در آن می باشد که تاکنون در مورد تبلیغات هیجانی ( تأکید بر بخش هیجانیواحساسی تبلیغات) کار چندانی در ایران صورت نگرفته می باشد .

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه