پایانامه ارشد : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

اصلی و ایفاکننده ی تأثیر اول برنامه آموزشی قرار دهد. برنامه درسی در این شیوه به صورت پروژه هایی پیاده سازی می گردد که شکل گیری و هدایت اصلی آنها توسط کودکان انجام می گیرد.

باتوجه به اینکه رویکرد رجیوامیلیا رویکردی می باشد که درتقسیم بندی نظام های آموزشی جزء نظام های مشارکتی می باشد و در این رویکرد همواره تاکید بر الهام گرفتن از آن می باشد که هر جامعه با در نظر داشتن فضای فرهنگی خاص خود  می تواند از آن بهره گیری کند و از دیدگاه مربیان و متخصصین این رویکرد، کپی برداری از این شیوه برابر با مرگ آن می باشد و همه می دانیم که درس آموزی موثراست اما الگوبرداری خیلی نتیجه بخش نیست. (ترقی جاه، 1391، ص3)

در مقایسه نظام های آموزشی به نظام های بسته، باز و مشارکتی برمی خوریم. در این پژوهش  رویکرد رجیوامیلیا به عنوان یک الگوی مشارکتی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. اگر این الگو هرچه بیشتر مطالعه و مورد تحلیل قرار گیرد موجب آشنائی بیشتر مربیان می گردد. برای اینکه بتوان از رویکردی الهام گرفت و یا حتی آنرا نفی نمود، شناخت دقیق آن بسیار ضروری می باشد و مربیان و مسئولین آموزشی بایستی بدانند برای ماندن در هرکار و پیشرفت درآن بایستی از آخرین دستاوردهای آن رشته اطلاع  داشت و بدون اطلاع از آن اطلاعات نمی توان درکار خود موفق گردید. بدین  مقصود پژوهش حاضر برای مطالعه تحلیلی رویکرد رجیو امیلیا ونیز سنجش میزان آگاهی مدیران ومربیان نسبت به عناصر اساسی این رویکرد در مراکزی که با آن آشنایی نسبی دارند ویا از آن در برنامه های خود بهره گیری می کنند، انجام می گیرد تا بدانیم برای بهره گیری والهام از شیوه های مطرح در دنیا در کجای این مسیر هستیم وچه راهی در پیش داریم و بایستی بدانیم آگاهی و دانش مدیران ومربیان در چه حدودی می باشد، زیرا تاثیر مربی در ذهن و فکر کودک بر کسی پوشیده نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی پژوهش

تعریف نظری

رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، بشر و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می کند. این نوع نگاه تحت تاثیر یک فلسفه فکری، یک مکتب روانشناسی وسیاست مرتبط و

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن