پایانامه ارشد : بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

تکه ای از متن پایان نامه :

وجود آمد که همگام با برادر بزرگتر خود یعنی هیدروفرمینگ، سبک جدیدی از شکل‌دهی فلزات را ارائه کردند.

1-4 پیشینه کارهای انجام شده از هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی گرم (اعم از مطالعه‏ی تحلیلی، عددی و تجربی)

آغاز پیشینه‏ی کارهای انجام شده در بُعد هیدروفرمینگ لوله آورده شده می باشد. سپس پیشینه‌ی کارهای انجام شده فرایند شکل‏دهی گازی گرم مورد مطالعه قرار می‏گیرد.

نادر اصنافی و همکارانش در سال 1999 در مقاله‌ی خود به تاثیر فاکتورهای ورودی مهم فرایند بالج آزاد لوله نظیر ابعاد لوله و جنس لوله بر فشار اعمالی که در نهایت منجر به بشکه‌ای شدن لوله می‌گردد پرداختند. آن‌ها با در نظر گرفتن تغذیه محوری مدلی را برای دوری از پارگی و چروکیدگی ارائه کک[1] و آلتان[2] در سال 2002 مقاله‌ای ارائه کردند که در آن با استناد به روابط تئوری و مدل‌های ریاضی به مطالعه و پیش‎‌بینی کمانش و چروکیدگی در فرایند هیدروفرمینگ پرداختند. همچنین آن‏ها به کمک تئوری مومسانی و روش تحلیل غشائی، مدل ریاضی ابداع کردند که با تکیه بر آن به پیشبینی مقدار مناسب برای فشار داخلی و تغذیه محوری در جهت جلوگیری از نازک شدگی یا چروکیدگی برسند]7[.

هوانگ[3] و لین[4] در سال 2002 مقاله‏ای تحت عنوان مطالعه و شبیه‏سازی المان محدود هیدروفرمینگ بالج ارائه کردند. آن‏ها در این مقاله به مدل‏سازی ریاضی فرایند بالج آزاد لوله مبتنی بر قوانین حاکم بر شکل دهی فلزات پرداختند و روابطی بین ارتفاع بالج و فشار داخلی ارائه کردند. همچنین نتایجی مناسب در جهت تاثیر پارامترهای مختلف مانند شعاع گوشه قالب و ضخامت لوله بر تغییر شکل ماده بدست آوردند]8[.

یادونگ[5] و همکارانش در سال 2003 مقاله‏ای تحت عنوان مطالعه تجربی فرایند بالج‏فرمینگ[6] انشعابات تولیدات پلیمری و پلاستیکی ارائه کردند و به مطالعه بعضی از عوامل موثر در این زمینه و مقایسه این محصولات با محصولات تهیه شده با فرایند اکستروژن و ریخته‏گری تزریفی و دمشی پرداختند]9[.

ایمانی‏نژاد و همکارانش در سال 2004  از دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی میشیگان آمریکا مقاله‏ای تحت عنوان مطالعه عددی و تجربی تغییر شکل در بالج آزاد لوله آلومینیومی اکسترود شده ارائه کردند. آن‏ها[1] Kok

[2] Altan

[3] Hwang

[4] Lin

[5] Yadong

[6] Bulge Forming

 مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی