پایانامه ارشد در مورد : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

) خیرخواه و نوع دوست باشد . بعضی دارنده این صفت را شهروند خوب می نامند. یعنی مشارکت بنگاه در امور عمومی و طرح و برنامه ریزی هایی می باشد که اثر آنها به طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی جامعه ظاهر گردد.

کارول برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت قائل می باشد و می گوید برآیند این چهار مؤلفه یا مسئولیت همان مسئولیت اجتماعی بنگاه می باشد که این مؤلفه ها عبارتند از :

مسئولیت های اقتصادی

مسئولیت های قانونی

مسئولیت های اخلاقی

مسئولیت های نوع دوستانه

او همچنین معتقد می باشد که شرکت ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی بهره گیری می کنند که عبارتند از استراتژی های تدافعی ، واکنشی ، انطباقی و اثر گذار. در استراتژی تدافعی شرکت ها در تلاشند با بهره گیری از حربه های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کنند. در استراتژی های واکنشی سازمان ها تنها در زمانی که توسط عامل خارجی (مثل قوانین و مقررات ، گروه های فشار و دولت ) مجبور    می گردد که به مسئولیت اجتماعی2-12مسئولیت اجتماعی ذینفعان

از ویژگی های مسئولیت اجتماعی این می باشد که کلیه طرف های ذینفع باید مورد توجه قرار گیرند. مفهوم   طرف های ذینفع که به صورت گروه هایی از مردم که به نحوی  بر سازمان و فعالیت های آن تأثیر می گذارند و یا تحت تأثیر آنها قرار می گیرند،تعریف شده می باشد ،در سازمان های مختلف با یکدیگر تفاوت دارند. این مفهوم شامل مالکان ، اعضای هیأت امنا ، کارکنان واتحادیه های کارگری ، مشتریان ، اعضاء ، شرکای تجاری، تأمین کنندگان ، رقبا، دولت و نظام های امنیتی ، سازمان های  غیر دولتی و غیر انتفاعی و جوامع محلی و ملی و بین المللی می گردد.

بیشتر                                                                کمتر

 

 
(همان منبع)

2-13 پیوستار مسئولیت اجتماعی

در پیوستار زیر نحوه عملکرد بنگاه در شرایط و عدم شرایط مسئولیت اجتماعی نشان داده شده می باشد.در نقطه شروع بنگاه بدون مسئولیت پذیری اجتماعی هدفش تنها حداکثر کردن سود می باشد و در گام ها و مراحل بعد با مسئولیت پذیری و در نظر گرفتن اهداف اجتماعی توازنی بین سود و ارزش های اجتماعی مستقر می نماید.

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید