پایانامه در رابطه با : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

1 ـ کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2 ـ صلحنامه و هبه‏نامه و شرکت‏نامه.

قبول واقع می‏گردد و آثار حقوقی خود را دارد، و ثبت در دفتر اسناد رسمی از جهت اثبات بیع در برابر دیگران اهمیت دارد. پس اگر در دعوایی دو طرف به وقوع بیع اقرار کنند، دادگاه نمی‏تواند به وقوع بیع حکم ندهد و آنرا منوط به ثبت در دفتر املاک سازد. در مقابل گروهی گفته‏اند که مفاد ماده 22 ق.ث. از قواعد مربوط به نظم عمومی می باشد و شناسایی مالکیت انتقال‏دهنده را از سوی دولت (و مانند دادگاه) مشروط به ثبت در دفتر املاک می‏کند. در نتیجه حکم وجوب ثبت سند از قواعد ماهوی و مربوط به مرحله ثبوت می باشد و تنها جنبه اثباتی ندارد.[1]

در ارتباط با این موضوع که آیا می‏توان برخلاف مقررات مواد 46، 47 و 48 ق.ث. رفتار نمود بایستی گفت، این مورد بستگی به این امر دارد که بدانیم این مقررات جزء چه قوانینی می باشد.

به طور کلی در حقوق خصوصی قوانین را به سه دسته تقسیم می‏کنند که عبارتند از: قوانین تفسیری، الزامی (امری) و اختیاری.[2]

زیرا مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت از جمله قوانین آمره هستند لذا برخلاف آنها نمی‏توان اقدام نمود.

ذکر این نکته ضروری می باشد که در تمام مواردی که ثبت معاملات اعم از عقد و ایقاعات اجباری می باشد، تخلف از این حکم قانون موجب بی‏اعتباری خود معامله نیست، بلکه موجب عدم پذیرش سند عادی در مراجع دولتی می باشد و خود معامله را می‏توان از طریق دیگر مثل اقرار، شهادت و … به اثبات رساند.

[1] – کاتوزیان، دکتر ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص 558.

[2] – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، مقدمه عمومی علم حقوق، چاپخانه پیروز، چاپ دوّم، 1341، ص 21.

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا