پایانامه در مورد : بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی93

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

تکه ای از متن پایان نامه :

در سال 2011 مائنو و همکارانش در مقاله‌ای دیگر فرایند شکل‌دهی داغ لوله با گاز را با بهره گیری از مکانیزم گرمایش مقاومتی اینبار برای لوله‌ای درون قالب (قالب بسته) مطرح کردند. همچنین آن‌ها با انجام آزمایشات مختلف اقدام به داخلی گاز هر کدام جداگانه باعث بهبود سختی ماده می‏شوند]24[.

1-5 اهداف و ویژگی‏های پایان‏نامه

در این پژوهش با بهره گیری تحلیل تئوریک فرایند به کمک روابط ریاضی حاکم بر شکل‏دهی فلزات  و برنامه‌نویسی آن در قالب نرم افزار متلب و همچنین شبیه‌سازی فرایند به روش اجزا محدود به کمک نرم افزار آباکوس، به مطالعه تاثیر فاکتورهای ورودی بر ارتفاع بالج لوله‌ی آلیاژ آلومینیوم 6063  که توسط فرایند بالج آزاد گرم شکل داده شده می باشد، پرداخته می‏گردد.

باتوجه به روابط تئوری  فشار داخلی خود متاثر از فاکتورهای ورودی شعاع خارجی لوله، ضخامت لوله، شعاع گوشه قالب، توان کار سختی، ضریب استحکام و طول محل بالج لوله می‏باشد. از طرف دیگر مشخص می باشد که فشار داخلی سیال بر ارتفاع بالج لوله تاثیرگذار می باشد. به عبارت دیگر با تغییر فاکتورهای ورودی مذکور میتوان ارتفاع بالج لوله‏ی شکل داده شده را کنترل نمود. در این پژوهش پس از تحلیل تئوریک فرایند و برنامه‏نویسی آن در قالب نرم افزار متلب به استخراج نمودارهای حاصل از تاثیر فاکتورهای ورودی مذکور به ارتفاع بالج لوله‏ی آلیاژ آلومینیومی 6063 پرداخته خواهد گردید سپس با بهره گیری از شبیه‏سازی اجزا محدود فرایند به کمک نرم افزار آباکوس به استخراج نمودارهای مربوطه پرداخته و با نمودارهای بدست آمده از نرم افزار متلب مقایسه خواهد گردید.

در شبیه‏سازی اجزا محدود فرایند بالج‏ آزاد گرم لوله، از اثرات ناهمسانگرد لوله صرف نظر می‏گردد. همچنین فاکتور دما در طول لوله یکنواخت در نظر گرفته می‏گردد. لازم به ذکر می باشد از تغییر شکل‏های الاستیک قالب صرف نظر کرده، همچنین سطوح قالب تغییر شکل ناپذیر در نظر گرفته می‏گردد.

 مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی