پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

 
نقطه شروع (عدم وجود مسئولیت اجتماعی ): فقط در نظر داشتن حداکثر سازی سود.

 

توضیح 1 –  سازمان بدون در نظر گرفتن مباحث اجتماعی و در چارچوب قانون فعالیتهای سودآور انجام   می دهد.

توضیح 2 – پیکار ونبرد جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی

توضیح 3 – موافقت سازمان برای آن چیز که به لحاظ قانونی به آن نیاز می باشد.

توضیح 4 –  سازمان بیشتر از نیازش انجام می دهد.

توضیح 5 – اهداف ارزش اجتماعی را تدوین می کند.

توضیح 6 – انسجام بین اهداف اجتماعی و اهداف تجاری ایجاد می کند.

2-16 رهیافت های مسئولیت اجتماعی

دو رهیافت مسلط به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها هست که اولی بنام رهیافت شرکتی می باشد که توسط شرکت های فرا ملی ، سازمان بین المللی استاندارد ، سازمان های تجاری و نهاد های بین المللی مورد حمایت قرار گرفته که در نهایت به سود آوری منجر می گردد و دومی رهیافت زیست محیطی –  اجتماعی می باشد که مورد حمایت روشنفکران وصاحب نظران، گروه های مشاوران مدیریت و سازمان های سوسیال دموکرات یا لیبرال دموکراتیک می باشد که به موضوعات زیست محیطی و اجتماعی مرتبط می باشد.(مهردوست، 1387،36)

غالب تحقیقات درمورد مسئولیت پذیری شرکتی به دلیل امکانات و مقدورات بیشتر توسط طرفداران رهیافت شرکتی صورت گرفته می باشد.دامنه این تحقیقات از حمایت اندک یا هیچ از مسئولیت پذیری اجتماعی شروع شده و تا میزان زیادی حمایت از مسئولیت پذیری اجتماعی ادامه می یابد، اما انگیزه سود شرکت بدون استثناء اصل هدایتگر این قضیه می باشد.

رهیافت شرکتی یک رویکرد تدریجی ضعیف به توسعه پایدار و بانک جهانی می باشد .سازمان ملل و مجمع جهانی به شدت در این زمینه فعالیت می کنند.(Mah, 2004, 29)

معاهده جهانی سازمان ملل متحد با مشارکت  شرکت ها ، موسسات بازرگانی، سازمان های غیر دولتی/حکومتی و اتحادیه های صنفی، کارگری یا سندیکایی می باشد. این معاهده متشکل از ٩ اصل می باشد که معطوف انجام فعالیتهای مسئولانه تحت قلمرو و موازین حقوق بشر، استاندادهای کار و عملکردهای همخوان با محیط زیست می باشد. این معاهده از شرکت ها می خواهد که در چارچوب حوزه تاثیرشرکتی خود به این نه اصل که تمامی آن مبتنی بر معاهده نامه های بین المللی بین دولتها می باشد، پایبند باشند.

سازمان ملل متحد معاهده جهانی را در 9 اصل به وجودآورد که به صورت زیر می باشد :

 مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: مطالعه تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید