پایانامه کارشناسی ارشد با عنوان : بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و  مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

تکه ای از متن پایان نامه :

تعهدات را تنظیم و ثبت می‏نماید و سردفتر ازدواج و طلاق که در این ارتباط سند تنظیم و ثبت می‏کند. (ماده 3 ق.م.د.ا.ر.) پس هر گاه کسی بدون داشتن ابلاغ رسمی در تعیین سمت مبادرت به تنظیم سند کند یا کسی که از کار برکنار شده و بعد از برکناری سند تنظیم نماید، یا کسی که اصلاً ارتباط با دولت ندارد در نوشتن سند دخالت کند، آن سند نمی‏تواند عنوان رسمی پیدا کند. در مورد دخالت مأمور رسمی مقصود این نیست که تمام سند را مأمور بنویسد بلکه حضور نظارت او و اقدامی که او بایستی در ارتباط با سند انجام بدهد کافی می باشد. چنانچه مأمور رسمی بعد از امضای طرفین از آن آگاه گردد و امضاء کند سند رسمی محسوب نمی‏گردد.[1]

مأمور رسمی برای تنظیم سند بایستی در حال اشتغال باشد. پس اگر مأموری که از خدمت منفصل شده و یا در حال مرخصی و معذوریت می باشد، مبادرت به تنظیم سند نماید، آن سند رسمی نیست. هر چند کسی از اینکه وی در حال مرخصی می باشد یا از خدمت منفصل شده می باشد اطلاع نداشته باشد.

لازم به ذکر می باشد که مأمور معلق یا منفصل شده از خدمت تا زمانی که حکم به وی ابلاغ نشده اگر سندی تنظیم نماید رسمی محسوب می‏گردد. به عنوان مثال سردفتری ممکن می باشد به حکم محکمه انتظامی سردفتران به مدت 6 ماه معلق گردد. تمام اسنادی که در فاصله صدور حکم تعلیق قطعی و ابلاغ حکم به او تنظیم و ثبت می‏نماید سند رسمی محسوب می‏گردد اما هر گاه بعد از ابلاغ و طی 6 ماه تعلیق سندی ثبت نماید زیرا فاقد سمت می‏باشد آن سند رسمی محسوب نمی‏گردد.

در این ارتباط می‏گوید: «اگر صلح‏نامه‏ای در محضر امین دادگاه بخش و مأمور بخش دادگاه استان، تنظیم گردد و ممضی به امضاء مدعی و مورد تصدیق امین دادگاه بخش مزبور در حدود صلاحیت او[1] – صدرزاده افشار، دکتر سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ دوّم، 1370، ص 70.

 

 مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه با عنوان مطالعه تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا