پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

متناسب با آن می باشد. رویکرد آموزشی خبر از یک جریان یک پارچه و متناسب می دهد که ارکان با روش، اجرا، برنامه های کاری در تضاد نیست. ­(یوسفی،­1391، ص12)

رویکرد آموزشی رجیوامیلیا: رویکردی پروژه محور از کشور ایتالیا می باشد. این الگو ضمن در نظر داشتن علاقه هر کودک، بر آموزش از طریق فرایند مشاهده­[1]، مشارکت گروهی [2]، ارتباطات متقابل با سایر کودکان، والدین، مربیان وکارکنان، محیط واجتماع و نیز مستندسازی[3]­و بازنمود[4]­آن متمرکز می باشد. ­(حبیبی، احمدی، 1390، ص47)

برنامه درسی: برنامه درسی در حقیقت نقشه ای می باشد که در آن فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی یا جزئی مربوط برای جمعیت و مدارس معلوم شده ای در نظر­گرفته شده می باشد. (سیلور الکساندر، 1996، به نقل از احمدی)

تنظیم تجربه های معلم که در مدارس برای عادت دادن کودکان و نوجوانان به فکر کردن و اقدام گروهی در نظر گرفته و اجرا می گردد، را یک برنامه درسی می نامیم. (اسمیت استانلی، شورز، 1984، به نقل احمدی).

 

 

 

 

 

 

جان آموس کومنیوس ( 1670-1592)[5]

از میان مصلحان تربیتی که در طول زمان پا به عرصه وجود نهاده اند، ژان کومنیوس در خور مقامی عالی می باشد. تاریخ زندگی او مشحون از شکنجه و عذاب می باشد.­ تربیت اولیه او بسیار ناقص بود . وی در بیست سالگی به یک مدرسه علوم دینی، واقع در ناسوی هربون[6]­رفت تا کشیش گردد. او اطمینان داشت که تربیت باید به سوی مسیحیت متوجه باشد، وگر نه راهی به سوی ترکستان خواهد بود.­او هم مانند بیکن عقیده داشت که توانا بود هرکه دانا بود و بر موضوع های سود مند تاکید می کرد.­او هم پیشرفت را از راه علمobservation  1.

  1. collaboration

documentation. [3]

reflection. [4]

  1. John Amos comenius
  2. Herbon , Nassau

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن