پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

تکه ای از متن پایان نامه :

کلامی توضیح دهد، بدون این که بتوانند یک نقاشی مانند آن بکشد یا تمام جزئیات آن را تجسم نماید، در مرحله بازنمایی نمادی قرار دارد و از نماد زبان بهره گیری می کند. علاوه بر زبان، می توان از نمادهای دیگری نیز سود جست.  به عنوان نمونه، عدد نماد دیگری می باشد که در ریاضیات و به وسیله ریاضیدان ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. (همان، ص223)

توالی مراحل رشد

برونر معتقد می باشد که مرحله سه گانه رشد که در بالا توضیح داده شدند، به طور متوالی رخ می دهند، یعنی آغاز کودک وارد مرحله حرکتی  می گردد، پس از آن به مرحله تصویری می رسد، و سرانجام وارد مرحله نمادی می گردد. توجه کنید که این مراحل معادل مراحل حسی- حرکتی، عملیاتی محسوس، و عملیات صوری پیاژه می باشد. البته نباید چنین فرض نمود که افراد در سن بزرگسالی تنها از شیوه تفکر نمادی بهره گیری می کنند. خیلی از تجارب بزرگسالی نیز به صورت حرکتی و تصویری بازنمایی می شوند. با این حال،  توالی مراحل سه گانه بالا بدین معنی می باشد که با افزایش سن و تجربه بر مقدار تفکر نمادی افزوده می گردد. در هر حال نباید فراموش نمود که بسیاری از مردم مانند جراحان، ورزشکاران، نوازندگان آلات موسیقی، بازیگران تأتر و سینما از شیوه بازنمایی تصویری بسیار سود می برند. (همان، ص223)

کاربردهای آموزشی نظریه برونر

در حالی که پیاژه آمادگی شناختی یادگیرنده را توانایی درک او از عملیات منطقی می داند، برونر می گوید آمادگی یعنی این که موضوع مورد یادگیری برای یادگیرنده ای که می خواهد آن را بیاموزد آماده شده باشد. پس، در نظریه برونر تاثیر آموزش و پرورش بر رشد شناختی خوش بینانه تر از نظریه پیاژه می باشد.

برونر(1960) معتقد می باشد که هر موضوعی را می توان به نحوی سودمندانه ودر شکلی صادقانه به هر کودکی در هر مرحله ای از رشد آموزش داد. پس، وظیفه معلم آن می باشد که آموزش را به گونه ای پیاده کند که هم با تفکر کودکان سازگار باشد و هم آنان را به تفکر بیشتر وا دارد. نکته کاربردی دیگر نظریه برونر از لحاظ آموزش و پرورش این می باشد که هر حیطه ای از دانش را می توان به یکی از نظام های سه گانه حرکتی، تصویری، یا نمادی ارائه داد. التبه بایستی توجه داشت که آموزش هر موضوع خاصی به هر فرد معینی نیاز به یکی از نظام های سه گانه دارد. برای این که تعیین کنیم که آموزش یک موضوع به یک فرد خاص با کدام نظام مناسب تر می باشد، نیاز به کسب اطلاع درمورد دانش قبلی یادگیرنده و به ویژه نوع تفکری که او       برونر، برای افرادی که ادراکی شناسند، مظهر مجسم یک مربی کامل می باشد که به قول خودش چنین تعریف می گردد: «شخصیتی پیام رسان، الگو و قابل انطباق». (پالمر، ترجمه: جمعی از مترجمان، 1391، ص176)

جان دیویی[1](1859-1952)

جان دیویی در شهر کوچک بورلینگتن[2] واقع در ورمون ایالات متحده آمریکا که ماهیتی روستایی داشت، متولد گردید. دیویی در دوران تحصیل، دانش آموزی متوسط بود. هنگامی که وارد دانشگاه گردید آرزوی[1]. John Dewey

[2]. Burlington , Vermont

 مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه روانشناسی گرایش پیش از دبستان: مطالعه تحلیلی رویکرد آموزشی رجیو امیلیا و سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی آن