دانلود تحقیق در مورد شرکت های پذیرفته شده، اقلام تعهدی غیرعادی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91

تکه ای از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه

همانطور که بحث گردید، اقلام تعهدی جزء اطلاعات اساسی حسابداری مالی هستند. پس این بسیار اهمیت دارد که بدانیم چگونه اقلام تعهدی با قیمت گذاری سهام مرتبط هستند. این توجیهات در سایه کوشش در امر تعریفیک راهبرد جدید از سرمایه گذاری  و ایجاد بازده اضافی بیشتر خواهد بود.

با بهره گیری از معیار جدید اقلام تعهدی می‌توان قیمت گذاری اشتباه سهام را تأیید نمود.با بهره گیری از اقلام تعهدی درصدی و تغییر مقیاس از جمع دارایی‌ها به سود، شاهد بازده پوششی بالاتر همچنین اشتباهات بیشتر در قیمت گذاری سهام شرکت ها خواهیم بود که این خود تأیید کننده تاکید و تمرکز بیشتر سهامداران بر سود تعهدی می باشد.

اقلام تعهدی نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی می باشد و اقلام تعهدی اقلام تعهدی تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می­تواند برای بهتر جلوه­دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی اقلام تعهدیهای آینده در اقلام تعهدی اقلام تعهدی دست برده و به اصطلاح امروزی اقلام تعهدی را مدیریت کند. به اظهار دیگر، مدیران کوشش می­کنند تا با انتخاب روش­های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه­گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت­هایی که روند اقلامداخلی، خدمات مالیاتی و…به عبارتی دیگر هرنوع خدماتی که نیازمند حرفه‌ی حسابداری یا مهارت‌های مرتبط با آن می‌باشد.

رقابت میان مؤسسات حسابرسی:در مؤسسات حسابرسی،کیفیت خدمات حسابرسی به مشتریان و حق‌الزحمه بابت انجام کار حسابرسی بیشترین تفاوت‌ها را رقم می‌زند که برای مشتریان در انتخاب مؤسسات حسابرسی یک نوع رقابت به وجودمی‌آورد که همین امر باعث شده که مؤسسات حسابرسی برای رضایت و کسب اعتماد نسبت به صورت‌های مالی از مشتریان به رقابت با همدیگر بپردازند.

تقسیم کار: کارهای حسابرسی بایستی به کارکنانی محول گردد که آموزش فنی کافی را دیده و مهارت لازم را در شرایط مربوط، دارا باشند. نظارت – هر مرحله از کار حسابرسی بایستی چنان هدایت، سرپرستی و مطالعه گردد که از انجام شدن کار با کیفیت مناسب، اطمینانی معقول بدست آید.

کنترل و بازبینی: تداوم کفایت و اثربخشی عملیاتی سیاست ها و روش های کنترل کیفیت بایستی همواره کنترل و بازبینی گردد.

 مطالعه تأثیر ویژگی های کیفی حسابرس مستقل بر اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 88 الی 91