پایان نامه ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

بالای ذهنی احتمال انگیختگی و توجه مصرف کنندگان بیشتر می باشد از این رو ظرفیت حافظه کوتاه مدت به میزان حداکثر آن افزایش می یابد در مقابل در شرایط درگیری ذهنی پایین سطح انگیختگی مصرف کننده پایین بوده و ظرفیت شناختی کمی را به محرک اختصاص می دهد. تبلیغ کنندگان مدعی هستند که تعداد موضوعات خبری که قابل انتقال در آگهی تبلیغاتی می باشند محدود به 3 یا 4 موضوع بوده و مصرف کنندگان آگهی تلویزیونی را در یک حالت درگیری ذهنی پایین تماشا می کنند(همان منبع: 109).

3.2.18.1- مرحله بازیابی در حافظه فعال

اگر محتوای حافظه فعال در بخش هشیاری ذهن فعال می باشد، عقل سلیم حکم می کند که این اطلاعات بلافاصله در دسترس باشد، به این معنا که لزومی ندارد برای بدست آوردن آنها کندوکاو کنیم بلکه در هر آن در دسترس قرار دارد. پس بازیابی نباید به تعداد ماده ی موجود در حیطه هشیاری بستگی داشته باشد، بایستی گفت که در این مورد عقل سلیم اشتباه می کند پژوهش نشان داده می باشد که هر چه تعداد ماده ها در حافظه ی فعال بیشتر باشد بازیابی کندتر انجام می شود(اتکینسون،1385: 291).

4.2.18.1- انتقال از حافظه فعال به حافظه درازمدت

حافظه ی فعال دو کارکرد عمده دارد: یکی اینکه مطالب لازم را برای مدتی کوتاه ذخیره می کند وفضای کار برای محاسبات ذهنی را فراهم می سازد. کارکرد احتمالی دیگر این می باشد که در تأثیر ایستگاه بین راه برای حافظه درازمدت اقدام می کند. به این معنا که اطلاعات در حین رمزگردانی و انتقال به حافظه ی دراز مدت ممکن می باشد مدتی در حافظه ی فعال بماند، این انتقال می تواند به چندین طریق صورت بگیرد اما شیوه ای که بیش از همه مورد مطالعه قرار گرفته مرور ذهنی می باشد، یعنی تکرار آگاهانه ی اطلاعات در حافظه فعال. مرور ذهنی یک ماده نه تنها آن را در حافظه فعال نگه می دارد بلکه آن را به حافظهی درازمدت نیز انتقال می دهد. پس اصطلاح مرور نگهدارنده برای اطلاق به کوشش فعالانه برای نگهداری اطلاعات در حافظه فعال به کار می رود، و مرور بسط دهنده به تلاشهایی گفته می گردد که برای رمز گردانی اطلاعات در حافظه ی درازمدت انجام می شود. (اتکینسون،1384: 293).

نمی توانید تشخیص دهید که همین جمله را شنیده اید یا جمله ی زیر را که با آن هم معنا می باشد: ” نامه ی مفصلی به وسیله ی مولف به شورا نوشته گردید” (ساترلند،1380: 41).

هر چند در نظر داشتن معنا ممکن می باشد شیوه ی مسلط در رمزگردانی مطالب کلامی در حافظه ی درازمدت باشد، بعضی اوقات جنبه های دیگری را نیز رمزگردانی می کنیم. به عنوان مثال، می توانیم شعری را

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه