پایان نامه ارشد درباره ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

شوند و بازاریاب بایستی تمام کوشش خود را برای کامل شدن فرایند خرید به نمایش گذارد، چرا کهگاهی مشتری هدف مجاب به خرید می‌گردد ولی به دلیل شرایط محیطی و یا نظرات دیگران خرید خود را انجام نمی‌دهد(جاوت و ادانل،1390: 226).

تعریف عملیاتی:در این مطالعه جهت آگاهی از اینکه تبلیغات هیجانی به چه میزان[1]مجاب کردن مصرف کنندگانرا دارد، به مطرح کردن سوالاتی در مورد آگهی تبلیغاتی درزمینه ی مطابقت با خواسته ها، واقعی بودن و تصمیم ساز بودن پرداخته شده می باشد. که برای این کارازجاذبه هایی نظیر حس اول بودن، افزایش اعتماد به نفس، لذت بخش بودن، شاد بودن، انتقال حس رهایی از مشکل خاص، حس سلامتی وسالم زیستن سوال شده می باشد.

4.17.1- یادآوری[2]

تعریف مفهومی:رمزگردانی ، نگهداری و یادآوری سه مرحله اساسی حافظههستند بطوری که تمام یادگیریهای ما بدون مرحله یادآوری بی معنی خواهد بود، به عبارتی تا زمانی که فرد نتواند آن چیز که را یاد گرفته مجددا یادآوری کند و در زمان مناسب مورد بهره گیری قرار دهد، تمام یادگیریها زائد و بی‌فایده خواهند بود. در این صورت ذهن و حافظه بشر مانند مخزنی خواهد بود که لحظه به لحظه مطالبی به آن افزوده می‌گردد بدون آنکه کاربردی داشته باشند(اتکینسون،1385: 285).

تعریف عملیاتی:در این مطالعه یادآوری تبلیغات به میزان توانایی آزمودنی برای به خاطر آوردن جاذبه های تبلیغاتی، که قبلا در کلیپ های تبلیغاتی مشاهده کرده استاطلاق می گردد؛ این توانایی از طریق مطرح کردن سوالات مرتبط در پرسشنامه، در زمینه بازیابی و فراخوانی از حافظه، بر اساس مواجه شدن با تبلیغات و سپس توجه کردن به آن و نهایتا درک و فهم تبلیغات سنجیده می گردد.

5.17.1- رفتارخرید[3] مصرف کننده

تعریف مفهومی:رفتار مصرف کننده به مطالعه تمامی فرآیندهای انتخاب، بهره گیری، کنار گذاری محصول ها و خدمات، تجارب یا ایده ها بوسیله افراد، گروهها و سازمانها برای ارضای نیازها، ونیز مطالعه آثار این فرآیندها بر مشتری وجامعه می پردازد. و رفتار خرید مصرف کننده عبارت می باشد از مطالعه اینکه مردم چگونه خرید می کنند؟ چه چیز یا چیزهایی را می خرند؟ و چرا خرید می کنند ؟ به عبارت دیگررفتارخرید مصرف کننده شامل مجموعه ای از فرآیندهای روانی و اجتماعی می باشد که پیش از خرید آغاز و بعد از مصرف نیز ادامه می یابد (موون و مینور، 1390: 18).

[1]. این میزان بر مبنای طیف لیکرت 5گزینه ای بدست می آید.

[2].Recall

[3].Buying Behaviore

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه