پایان نامه ارشد : نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین نحوه ایجاد رغبت به خرید و نیز فروش هیجانات، احساسات و بالاخص شرایط احساسی مثبت به مصرف کنندگان 

تکه ای از متن پایان نامه :

بخش اول : ادبیات پژوهش

1.1- مقدمه

‌از نظر کاتلربازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی – اجتماعی تعریف می گردد که به وسیله آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله کالا و خدمات با یکدیگر به تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند(کاتلر،1386: 37)؛ امروزه به عنوان الفبای بازاریابی مطرح می گردد که بازاریابی هر گونه فرایند خشنود کردن مشتری می باشد به گونه ای که او را راغب به پرداخت پول در ازای کالا و خدمات نماید.ترفیع[1]‌ به عنوان یکی از عناصر چهارگانه‌ در آمیخته بازاریابی[2]می باشد که در کنارآمیخته های محصول[3]، قیمت‌[4] و توزیع‌[5]قرارگرفته وP4 را تشکیل می دهد. مقصود از ترفیع همه ابزارهای ارتباطی می باشد که می تواند پیام را به مخاطب برساند، یکی از این ابزارها تبلیغات می باشد و تأثیر بسیار اساسی در فرایندهای بازاریابی بازی می کند و در واقع حلقه ارتباط با مشتری می باشد.در کشورماایران با وجود اینکه تبلیغات مذهبی از سابقه ی دیرینه ای برخوردار می باشد، اما بایستی اذعان داشت که در گذشته های نه چندان دور، نگاه افراد به تبلیغات تجاری مناسب نبوده و از آن به عنوان یکی از ابزارهای دنیای سرمایه داری یاد می کردند اگر این موضوع یکی از علت های عدمپیشرفت مناسب صنعت تبلیغات خوانده گردد،سخنی به گزاف گفته نشده می باشد. به هر حال گذشت زمان، نیاز صنایع مختلف به تبلیغات را روز به روز آشکارتر کرده و این امر باعث تغییر ذهنیت جامعه نسبت به تبلیغات گردیده می باشد(محمدیان، 1388 :164).علیرغم وقوع این پارادایم جدید در صنعت ایران، متاسفانه مشاهده می گردد که این احساس نیاز مبرم به تبلیغات به صورت مناسب پاسخ داده نمی گردد، به این شکل که صنایعی همچون گرافیک،IT، فیلم سازی، خطاطی و …به اشتباه به عنوان صنعت تبلیغات تعبیر شده اند، غافل از اینکه این صنایع تنها ابزارهایی در دست صنعت تبلیغات بوده و هسته ی اصلی صنعت تبلیغات را متخصصان بازاریابی به عنوان هدایت کننده ی سایر متخصصین و ابزارهای گروه تبلیغاتی تشکیل می دهند؛ لذا به نظر می رسد ضعف عمده ی اقدامات بازاریابی که در کشور به انجام می رسد همانا عدم بهره گیری ی جدی از متخصصین بازاریابی به معنای واقعی کلمه و به دنبال آن عدم طراحی اثربخش برنامه های تبلیغاتی و اجرای مناسب آن هاست(همان منبع:169).فلذا دراین پژوهش با تمرکزبر تبلیغاتی که در آن به برانگیختن هیجانات و احساسات انسانی از طریق حواس پنجگانه توجه خاصی می نماید به دنبال مطالعه اثرگذاری بررفتار خرید مصرف کنندگان[1].Promotion

[2].Marketting Mix

[3].Product

[4].Price

[5].Place

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه