پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان 

تکه ای از متن پایان نامه :

مجموعا در قرآن کریم 165 بار آمده می باشد. و البته کلمه «سوء» هم که از همین واژه می باشد 44 بار در قرآن آمده‏می باشد.جنایت: جَنَی- ِ – مرتکب گناه گردید.  الجنیّه: جرم – جنایت، در معنی چیدن میوه و پوشاندن چیزی هم آمده این لفظ یعنی لفظ خطا بطوری که ملاحظه کردید، مشترک در چند معنا می باشد. و کسی که می خواهد در حقایق تدبر کند، بایستی در هر مورد استعمالی فکر کند ببیند این لفظ در خصوص آن مورد به چه معنا می باشد[1]. در قرآن کریم با احتساب مشتقاتش 22 مورد استعمال شده می باشد. کلمه “خطیئه” از نظر معنا با کلمه “سیئه” نزدیک می باشد. این واژه بیشتر در جایی استعمال می کردد که مورد مقصود اصلی و فی نفسه نبوده باشد، بلکه آن مورد و آن فعلی که به خطا انجام شده زائیده از مقصدی دیگر باشد، مثل کسی که قصد کرده شکاری را با تیر بزند، اما تیر او به انسانی بر می خورد. و یا تنها می خواهد مسکری بنوشد و قصد هیچ جنایتی ندارد، و لیکن وقتی مست گردید جنایت هم مرتکب می گردد[2]. خطیئه از اوصافی می باشد که در اثر کثرت استعمال بی نیاز از موصوف شده، دیگر حاجت نیست بگوئیم: ” فعل خطیئه” بلکه خود کلمه این معنا را می رساند، مانند کلمات مصیبت و رزیت و سلیقه که اینها نیز احتیاجی به موصوف ندارند، لازم نیست بگوئیم: “حادثه مصیبت” و “پیشامد رزیت” (ناراحت کننده)، بلکه به حادثه می گوئیم مصیبت، و به پیش آمد می گوئیم رزیه. وزن فعیل دلالت دارد بر انباشته شدن حادثه و استقرار آن و پس کلمه” خطیئه” به معنای عملی می باشد که خطا در آن انباشته شده و استقرار یافته، و خطا آن فعلی می باشد که بدون قصد از بشر سرزده باشد، مانند قتل خطا. همه اینها که گفته گردید به حسب اصل لغت بود، و اما بر حسب استعمال معنای کلمه خطا را توسعه دادند، و -به عنوان مجاز- هر عملی که نمی بایست انجام گردد را از مصادیق خطا شمردند، و هر عملی و یا اثر عملی که از آدمی بدون قصد سر زده باشد، خطیئه خوانده اند- و معلوم می باشد که چنین عملی معصیت شمرده نمی گردد، و همچنین هر عملی که انجام دادنش سزاوار نباشد را خطیئه نامیدند. هر چند که با قصد انجام گردد- و معلوم می باشد که به این اعتبار آن اقدام را معصیت و یا وبال معصیت می نامند[3]. بنابر این می توان

مطالعه تطبیقی جرم در قرآن و قوانین تاجیکستان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه