تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مملو از اقدامات تروریستی است که افراد زیادی را از اولین حق خود، یعنی حق حیات و صیانت نفس محروم ساخته، روابط دوستانه میان دولت ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت را به مخاطره افکنده است. همچنین نوآوری های فنی، موجب تحول در ماهیت، شیوه ها و اشکال تروریسم شده و تروریست ها روز به روز از سلاح های پیشرفته تر و پیچیده تری استفاده می کنند. هر چند از تروریسم از دوران گذشته وجود داشته، اما امروزه خطر تروریسم بیش از هر زمان دیگری موجب نگرانی دولت ها شده و تعداد حملات تروریستی نیز افزایش یافته است.(ر.ک. جدول1) گروه های تروریستی نیز توانسته اند خود را با شرایط جدید وفق دهند. تروریسم همچنین به مثابه طاعون عصر ما، به یکی از مهم ترین موانع جدی در راستای دست یابی بشر به صلح و امنیت تبدیل شده است. تروریسم غالبا به شکل سازمان یافته و معمولا فرا ملی انجام می شود، خطرات آن بسیار بیشتر از جرایم انفرادی است و مبارزه با آن نیزنیازمند همکاری موثر کلیه کشوره است.( مستقیمی، قادری، کنگاوری،252:1390)

جدول شماره 1-حوادث تروریستی بین المللی، به تفکیک مناطق  در فاصله سال های 2006-1991

     قاره

سال

آفریقا آسیا اروپای شرقی آمریکای لاتین اروپا خاورمیانه آمریکای شمالی مجموع
1991 13 43 10 122 126 102 4 420
1992 33 20 7 81 70 59 2 272
1993 57 26 19 47 55 65 3 272
1994 85 22 21 55 51 73 3 310
1995 48 21 18 22 118 39 0 266
1996 39 42 13 40 58 44 2 238
1997 16 33 20 40 22 27 13 171
1998 22 22 31 15 37 34 0 161
1999 21 10 8 7 59 20 2 125
2000 9 14 1 15 38 29 0 106
2001 8 31 5 16 24 118 3 205
2002 8 59 14 20 24 173 1 298
2003 15 52 5 24 39 142 0 277
2004 7 50 12 12 26 288 0 395
2005 10 54 8 15 20 203 1 311
2006 19 55 1 4 15 147 0 241

Source: (Lutz, 2008:42)

 

از دید ژاک بورین، تروریسم نوعی اخاذی سیاسی است و تروریست ها هم مانند سایر کنشگران می کوشند با تحمل کمترین هزینه ممکن به اهداف خود دست یابند. واقعیت این است که تروریسم به مثابه یک پدیه اجتماعی همواره وجود داشته و در هر اجتماعی با آن به عنوان یک آسیب یا انحراف مبارزه شده است. پدیده تروریسم به لحاظ کمی و کیفی در سالیان اخیر رشد چشمگیری داشته است.(حاجیانی،16:1389)

الکس اشمید  نیز معتقد است تروریسم روش الهام گرفته از اقدام خشونت آمیزی است که توسط گروه های منفرد مخفی یا عوامل دولتی به دفعات و برای دلایل شخصی، جنایی یا سیاسی به کار گرفته می شود. آن هم در جایی که بر خلاف ترور اهداف اولیه و مستقیم خشونت، اهداف اصلی نیستند. اهداف انسانی اولیه خشونت، عموما تصادفی انتخاب می شوند یا انتخاب بخشی از جمعیت هدف هستند و مانند مولدان پیام کار می کنند.

اصولا واژه تروریسم از ریشه لاتین آن یعنی Terrere به معنای ترساندن و وحشت است و در عربی از لغت ارهاب برای معادل آن استفاده می¬شود. برای نخستین بار در سال 105 قبل از میلاد در امپراتوری روم، وضعیت ” ترور کیمبریکوس” اعلام شده که به منزله نوعی وضعیت اضطراری همراه با وحشت در واکنش به حملات قوم کیمبری بود. در سپتامبر 1973 نیز مجمع ملی فرانسه، رسما اعلام کرد: «نظم کنونی مبتنی بر ترور است». انقلابیون تندروی فرانسوی یا ژاکوبن¬های دست راستی، واژه ترور را با برداشتی مثبت برای توضیح نحوه برخورد خود با مخالفان به کار می¬بردند. در آن زمان منظور از دوره ترور یا وحشت، فرازی از انقلاب فرانسه بود که تقریبا از مارس 1793 تا ژوئیه 1794 را دربرمی¬گرفت. پس از این دوره و به ویژه پس از فاجعه نهم ترمیدور، واژه ترور بار منفی یافت. واژه تروریسم برای نخستین بار در فرهنگ¬های لغات انگلیسی زبان در سال 1798 درج شد و در مقابل آن چنین آورده شده بود: «استفاده سیستماتیک از ترور به منزله نوعی سیاست.» (پورسعید، 1388: 147-146)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

علل شکل گیری داعش در عراق در سال های 2010 تا 2014

دسته‌ها: دانشجویی