مدلهاي مديريت دانش

برخي مدلهاي مديريت دانش عبارتند از :

-سیکل پیاده سازی مدیریت بوکویتز و ویلیام[1] (1999)

بوكويتز و ويليامز فرآيندهاي مديريت دانش را به 2 دسته تاكتيكي و راهبردي تقسيم‌بندي نموده‌اند. فرآيندهاي تاكتيكي شامل جمع‌آوري اطلاعات مورد نياز روزانه براي كار، استفاده از دانش براي ايجاد ارزش، تسهيم و مبادله از طريق در دسترس قراردادن دانش براي ديگران و فرآيندهاي راهبردي مي باشند (Sanghani,2009).

در سطح تاکتیکی این چهارچوب شامل:

-کسب: جستجوی دانش به منظور حل مسئله، تصمیم گیری و نوآوری

-استفاده: ترکیب محتوا به روش‌های جدید و جذاب برای تقویت نوآوری در سازمان

-یادگیری: یادگیری از تجارب

-تسهیم و مبادله: انگیزش کارکنان برای ارسال آموخته‌های به پایه دانش

در سطح راهبردی شامل:

-ارزیابی: ارزیابی سرمایه فکری و معنوی

-ایجاد و تثبیت: تخصیص منابع برای نگهداری و بقای پایه دانش

-استفاده بهینه: نگهداشتن دارایی هایی که دیگر ارزش تجاری برای سازمان ندارند، می باشد (نکودری و یعقوبی،1390)

[1] -bukowitz &Williams

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان (مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان گیلان)

دسته‌ها: دانشجویی