: ساختارپلیس

دراصطلاح اداري – حقوقي، پليس را به اداري[1]و پليس قضايي[2]تقسيم مي كنند. پليس اداري يا تأميني، عهده دار پيشگيري از ارتكاب جرائم و جلوگيري ازبي نظمي و اغتشاش در سطح شهرهاست و مداخله پليس قضايي اصولاً به مرحله پس از، وقوع جرم اختصاص دارد.[3]

مبناي تقسيم بندي پليس، به پليس اداري و پليس قضايي، ماهيت اقدامات پليس در جامعه است.پليس اداري بخشي از سازمان پليس هر كشور است كه انجام وظايف مربوط به برقراري نظم و جلوگيري از وقوع جرم و بي نظمي در جامعه را بر عهده دارد.

پليس قضايي به معني سازماني است كه وظايف مربوط به كشف جرم وجمع آوري دلايل و دستگيري مجرمان را بر عهده دارد.در واقع، وظايف پليس قضايي پس از وقوع جرم شروع مي شود.البته گاهي عمليات پليس قضايي و پليس اداري بايكديگر مرز مشترك دارند.[4]

 

بند اول : پلیس اداری و قضایی

الف : پلیس اداری  

پلیس اداری در دو مفهوم به کار برده می شود.یک مفهوم آن که کلی تر است، به معنی هر نوع نظارت و مداخله ای است که دولت از طریق وضع آیین نامه ها و مقررات برای حفظ نظم عمومی و فعالیت افراد در جامعه به عمل می آورد.[5]

مفهوم جزئی تر پلیس اداری به معنی بخشی از سازمان پلیس هر کشور است که انجام وظایف مربوط به برقراری و حفظ نظم و جلوگیری از وقوع جرم و بی نظمی در جامعه را بر عهده دارد.[6]

از پلیس اداری به عنوان پلیس انتظامی یا پلیس پیشگیری یا پلیس احتیاطی هم نام برده شده است.تمام مساعی پلیس اداری صرف پیشگیری از وقوع جرم می شود و در واقع با شروع جرم، وظایف پلیس اداری خاتمه یافته تلقی شده و پلیس قضایی وارد صحنه می شود.پلیس اداری دارای وظایفی است.
وظايف پليس اداري، عرفا به وظايفي اطلاق مي‏شود كه بيشتر جنبه خدماتي دارد؛ مثلاً اموري چون صدور گذرنامه، گواهينامه رانندگي، پروانه اماكن عمومي و… ليكن چنين به نظر مي‏رسد كه پيشگيري از وقوع جرم، قسمت عمده وظايف پليس اداري را تشكيل دهد.

پليس در همه كشورهاي جهان، داراي دو وظيفه عمده«اداري» و «قضايي» است.چنانچه اين دو وظيفه را صددرصد وظايف بدانيم، اگر هشتاد درصد آن را براي وظيفه پليس اداري منظور نماييم، كلمه‏اي به اغراق نگفته‏ايم و شايد حق مطلب، بيش از اين باشد؛ زيرا اگر پليس، وظيفه اداري را به نحو احسن انجام دهد، ندرتا به امور پليس قضايي مشغول خواهد شد.علت تقدم وظيفه پليس اداري، اين است كه تمامي تلاش مأموران انتظامي بايد صرف انتظام امور جامعه و پيشگيري از وقوع جرم شود وشعار«پيشگيري بهتر ازدرمان است»،نه‏تنهادرامورپزشكي،بلكه دربرقراري امنيت نيز مصداق دارد.

يك ضابطِ وظيفه‏شناس، با تسلّط و احاطه بر حوزه استحفاظي مربوط كه مسلما با شناخت كامل شرايط جغرافيايي، انساني، اجتماعي و اقتصادي، ميسّر است، مي‏تواند مانع بروز بسياري از جرايم متداول گردد. يك مأمور باهوش انتظامي ، به محض ورود عنصري خطاكار، اقدامات لازم را براي كنترل وي به كار مي بندد و با تذكرات و هشدارهاي لازم، اهالي منطقه را به وجود امنيتي كامل اميدوار مي‏سازد.

يك فرمانده ی پاسگاه خوش‏فكر ، مي‏تواند از بروز نزاع هاي دسته‏جمعي ، سرقت ، كلاهبرداري ، قتل و….

جلوگيري كند و اين مهم انجام نمي‏شود، مگر اين كه او به صورت فردي متحرك، جست‏وجوگر و پويا، همواره نقاط حساس منطقه استحفاظي را در كنترل داشته باشد. حتي اگر وسايل نقليه هم در اختيارش نباشد، با حضور متناوب در مناطق حساس و از بين بردن زمينه‏هاي وقوع جرم، ضريب امنيتي جامعه را بالا ببرد. اهميت پليس اداري، از آن جا آشكار مي‏شود كه پس از وقوع جرم، هر اندازه كه در دستگيري مجرم تسريع شود و به دستگاه عدالت تسليم گردد، خواه‏ناخواه، امنيت دچار تزلزل مي‏شود و تا آثار وقوع جرم از ذهن مردم پاك شود، مدت زيادي طول خواهد كشيد. متأسفانه مردم نيز در شاخ و برگ دادن به حوادث، مؤثرند و در بعضي مواقع، با اغراق و گزافه‏گويي، به وحشت عمومي افزوده، امور جاري را مختل مي‏سازند وچه‏بسا در اين رهگذر، عده‏اي كه همواره منتظر چنين وقايعي هستند، با تهديد مردم به تكرار اين حوادث، به سوء استفاده بپردازند.

 

1 Administrative Police. 

                                                                                                                                                                                                                                                            2 Judiciary Police. 

 

3 آشوری ، محمد، جایگزین های زندان یامجازات های بینابینی،  تهران  ،نشر گرایش،  1385،ص 137.

4 محمدنسل،غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیري از جرم، دفتر تحقیقات کاربردي پلیس پیشگیري ناجا، 1387،ص 112.

5 شاكري،ابوالحسن،قوه قضاييه و پيشگيري از وقوع جرم،مجموعه مقالات پيشگيري از وقوع جرم مازندران ،1382، صص 24 25.                                                         

1 انصاری، ولی اله ، حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهرانسمت, چ اول ، 1380، صص 24 25.

 

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

دسته‌ها: دانشجویی