پایان نامه رایگان درباره توسعه شهر، طلاق، ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

مکانیسمی خود تدوین و وارد فاز اجرایی می گردد. سیستم یکپارچه شهرداری با هدف دستیابی به اتوماسیون واحدهای مختلف شهرداری کشور و پوشش سه سطح هرم اطلاعات شهری سطوح اجرائی، مدیریت و سیاست گذاری و شهروندان طراحی و پیاده سازی شده است.
منظور از توسعه الکترونیکی قدرت و توانایی پذیرش و استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و کابردهای آن در جوامع مختلف بشری می‌باشد و عوامل متعددی برای اندازه‌گیری و توسعه الکترونیکی جوامع مورد نظر است که لازم است بدقت مورد ارزیابی قرارگیرد و امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت در حال گذر است و اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر از امکانات این فناوری بهره‌ها می برند.
1-2- موضوع تحقیق
مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگوبرداری
1-3- بیان مسئله
” دولت الکترونیک “، “?شهر الکترونیک?”، “?شهرداری الکترونیک?” از جمله مفاهیمی هستند که در سال‌های اخیر مورد توجه عمومی قرار گرفته است.تا کنون انتقادات فراوانی به نهادهای دولتی به‌خاطر اجرا نشدن طرح‌های دولت الکترونیک وارد شده است. شهرداری سازمانی است که وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور شهر را به عهده دارد. این امور شامل کلیه امور مربوط به ساخت و ساز، حمل و نقل و ترافیک، نظافت، فضای سبز و… می شود. در واقع شهرداری مجموعه ای از ساز و کارهای مرتبط و درگیر با شهر و شهرنشینی است که هدف از این ساز و کارها تامین و رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان است. شهرداریها یکی از مهمترین ارکان نهادهای دولتی هستند که به نوعی بیشترین ارتباط مردم در زمینه‌های امورات دولتی با این سازمان است، از این لحاظ پل ارتباطی خوب بین شهروندان و ارگان دولتی است و امکان مشارکت مردم را در فرآیندهای مدیریت شهری فراهم می‌سازد.
شهرداری الکترونیکی یکی از پایه‌های اصلی شهر الکترونیک است و بررسی توسعه الکترونیکی شهرداریها، توان ارزیابی آن شهرداری را برای خدمات رسانی بر خط و تمام 7 روز هفته نمایان می‌کند برای نیل به این اهداف پارامترهایی از قبیل کانالهای ارتباطی مردم، اهم نیازهای اطلاعاتی مردم در گروه‌های مختلف مدنظر است.
در این عنوان محقق به مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگوبرداری بصورت خصوصی و در مکان خاص انجام می‌شود، می پردازد.
یکی از پایه‌های اساسی استقرار شهرداری الکترونیک ایجاد زیر ساختها و امکان سنجی است که این امکان سنجی بر اساس آمار و ارقام از سازمانهای گوناگون که گاهی نیز درستی آنها زیر سئوال می‌رود انجام می شود. از آنجایی که شهرداری الکترونیک در زاهدان کاملا محقق نشده وخدمات بصورت حضوری با صرف زمان حمل و نقل و هزینه همراه است، شهرداری الکترونیک نقش موثری در ارایه خدمات بر خط دار دارد که در این زمینه باید موراد ذیل در بررسی استقرار شهرداری الکترونیک مد نظر قرارگیرد که اهم آنها عبارتند از وضعیت اتوماسیون شهرسازی، سخت افزارها، شبکه‌های محلی، وب سایت، سرعت اینترنت و وضعیت شبکه ارتباطی ( اینترنت) وضعیت سیستم ها و امنیت و منابع انسانی و شاخصهای مالی و حقوقی و بطور کلی ارزیابی زیر ساختی برای پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت نیل به اهداف الکترونیکی سازمان.
یکی از روش‌های ایده‌آل برای مشخص شدن چهار چوب کار یک پروژه یا طرح تحقیقاتی این است که آن طرح در غالب یک پرسش آغازین یا سئوال تحقیق روشن شود که محقق در غالب آن آنچه را که می‌خواهد بیان کند آشکار سازد و این پرسش باید به صورت علمی و روشن و شفاف بیان شود.
1-3-1- سئوال آغازین
سئوال این تحقیق بدین شرح است:
1) عوامل کلیدی موفقیت شهرداری الکترونیکی کدامند؟
2) عوامل کلیدی شکست شهرداری الکترونیکی کدامند؟
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در دنیای امروز که هر چه بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می‌گذارد دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد و در شهرهای امروز با افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم. همچنین روش‌های بروکراتیک گذشته و کاغذ بازی‌های پیشین نمی‌تواند روش مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد. (انعام زاده، 1385)
سازمان‌های مهم نظیر شهرداریها در شهرهای بزرگی که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می‌شوند باید دست از روش‌های بروکراتیک پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند دنیایی که در آن فعالیتها سریعتر و مطمئن تر انجام می‌گردد ونیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست.
باید برای کاهش ترافیک شهری، هزینه‌های انجام کار، برخوردها و ناراحتی‌های روانی، فساد اداری و ده‌ها مشکل که همه روزه در ادارات و سازمان‌های بزرگ با آن رو به رو هستیم چاره‌ای اندیشید و بهترین راه حل ایجاد سازمان‌های مجازی است که از مشکلات یاد شده می‌کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می‌شوند. برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیرضروری شهروندان کشور در آینده‌ایی نه چندان دور باید تمامی خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند، این اقدام خود یکی از گام‌هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می‌تواند موثر باشد.
شهرداری الکترونیک سازمانی مجازی است که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری بصورت سریع، قابل دسترسی و امن به شهروندان ارایه می‌کند و خدمات آن به صورت 24 ساعته و فارغ از محدودیت‌های زمان و مکان در شهر واقع است.
نظر به اینکه در بررسی انجام شده تا کنون در این زمینه تحقیقی صورت نپذیرفته، به منظور بررسی کارشناسانه موضوع ضرورت انجام این تحقیق محسوس است.
1-5- اهداف اساسی از انجام تحقیق
چون در این زمینه تا کنون هیچ گونه تحقیقی صورت نگرفته و اگر هم کارهایی انجام شده کارشناسی نبوده، لازم است برای جلوگیری از ضررهای احتمالی، علل موفقیت و عدم موفقیت شهرداری در ارائه خدمات بصورت الکترونیکی، بطور کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و برای پیشرفت کاری موفق در ارائه خدمات الکترونیکی و پیش برد اهداف راهکارهای جدیدی ارائه شود.
1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر به بررسی ” دولت الکترونیک “، ” شهر الکترونیک ” و ” شهرداری الکترونیک ” می پردازد.
1-6-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شهرداری زاهدان می باشد.
1-7- فرضیات / سوالات تحقیق
1) بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چیست؟
2) شاخصهای هر کدام از بسترهای شناسایی شده در راستای توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه چه وضعیتی دارد؟
3) راهکارهای کاهش شکاف دیجیتالی توسعه شهرداری زاهدان از لحاظ الکترونیکی با الگوی موفق کدامند؟
1-8- محدودیت های تحقیق
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیت هایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند. از عمده ترین ارکان تحقیق و پژوهش دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد که موجب شده خدمات تحقیقاتی از قبیل دسترسی به کتب، مجلات، آمار، بانکهای اطلاعاتی و… در کشور به راحتی ممکن نباشد. بخشی از این مشکل ناشی از فقدان یا کمبود هر یک از خدمات تحقیقات فوق است و از سوی دیگر فرهنگ غلط، سبب خصوصی تلقی کردن این موارد شده و در نتیجه افراد و موسسات بنوعی از انتقال یافته های خویش به دیگران خودداری می کنند. از سوی دیگر متغیرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکارگرفته می شوند، غالبا به گونه های مختلف، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند. باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است. اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار برند. به هر حال محقق در این تحقیق با محدودیت های زیر روبرو بوده است: (ریمون کیوی لوک وان کامپنهود، 1373)
1- کمبود و یا فقدان منابع علمی قابل دسترس و استفاده: منابع علمی بسیار کم و محدودی (حداقل به صورت فارسی) در این زمینه موجود است که به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد.
2- کمبود کار مشابه در این زمینه: با وجود تلاش بسیار محقق موفق به پیدا کردن پژوهشی که به طور مستقیم به این موضوع پرداخته باشد، نشد.
3- فقدان بودجه لازم برای انجام و پیشبرد کار: هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است که مسلما تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست.
1-9- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)
تعاریف کاربردی (عملیاتی) به تعاریفی اطلاق می شوند که از طریق آن، فعالیتهای لازم و اساسی برای اندازه گیری یک متغیر معین، مشخص می شود. به عبارتی دیگر در یک تعریف کاربردی پژوهشگر مجموعه فعالیتهایی را که برای اندازه گیری و یا دستکاری متغیر انجام می دهد، مشخص می سازد.
متغیرهایی نظیر تعهد و اخلاق حرفه ای که درنزد افراد مختلف دارای تعاریف متفاوت است می بایستی با توجه به شیوه ای که مورد اندازه گیری قرار می گیرند تعریف شوند. چنین تعریفی را عملیاتی یا کاربردی می نامند. بنابراین، تعاریف کاربردی به تعاریفی گفته می شوند که ازطریق آن، فعالیت های لازم و اساسی برای اندازه گیری یک متغیرمعین مشخص می شود. به عبارت دیگر، دریک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه فعالیتهایی را که برای اندازه گیری ویا دستکاری متغیر انجام می دهد، مشخص می سازد. اگر چه تعریف عملیاتی برای کلیه ی متغیرهای مورد پژوهش الزامی است، ولی انجام این عمل برای متغیرها ومفاهیمی که تعریف یکسانی از انها دردسترس نیست، دارای اهمیت بیشتری است.
(کرلینجر) تعریف عملیاتی را به دو دسته تقسیم می کند:
(الف) سنجشی ، (ب) آزمایشی
تعریف عملیاتی از نوع سنجشی به تعریفی اطلاق میشود که از طریق آن شیوه ی اندازه گیری متغیر معلوم و مشخص می شود.
درتعریف عملیاتی ازمایشی نحوه دستکاری متغیرها ویا شیوه ی دخل و تصرف در ان مشخص می شود.
به طورکلی، تعریف عملیاتی به تعریفی اطلاق می شود که ازطریق آن به یک مفهوم یا سازه، با مشخص کردن عملیاتی که برای اندازه گیری ان لازم است، معنی داده می شود. این نوع تعریف درپژوهش ضروری است؛ زیرا داده ها باید براساس رویدادهای قابل مشاهده جمع اوری شوند.
از طرف دیگر، با کمک این تعریف می توان مفاهیم وسازه های مجرد را اندازه گیری کرد وپژوهشگربه کمک این تعریف ازسطوح مختلف سازه ها ونظریه ها به سطوح مختلف مشاهده می رسد.
کرلینجر معتقد است تعاریف کاربردی علی رغم اهمیتی که دارند، موجب محدود ساختن معانی مفاهیم می شوند. به این معنی که هیچ تعریفی را نمی توان یافت که تمام جنبه های متغیرمورد پژوهش را دربرگیرد. در متن زیر متغیر ها و تعاریف عملیاتی تحقیق بیان شده است.
1-9-1- شهر الکترونیک
شهر الکترونیکی عبارت از شهری است که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس های دولتی و سازمان های بخش خصوصی به صورت برخط (online) و به صورت شبانه روزی و در هفت روز هفته باکیفیت و ضریب ایمنی بالا و با بهره گیری از ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن انجام می شود. شهر الکترونیکی ما را از دنیای تک بعدی شهرهای سنتی و امروزی خارج کرده و به دنیای جدیدی راهنمایی خواهد کرد، دنیایی دوبعدی که دستاورد فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات می باشد

پاسخی بگذارید