پایان نامه رایگان درباره چشم انداز، توسعه شهر، ارائه خدمات

دانلود پایان نامه

که بودجه کافی برای این امر را از طریق جذب سرمایه گذاریهای و توسعه صنعت گردشگری فراهم می کنند.
2-13-6- برنامه شهرداری دیجیتالی سنگاپور
کشور سنگاپور شامل 63 جزیره است و شهر سنگاپور مهمترین جزیره این کشور محسوب می شود. سنگاپور یکی از پیشرفته ترین و ثروتمندترین شهرهای آسیا است. براساس آمار سال 2007 میلادی میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 49000 دلار بوده است. این شهر چهارمین شهر برتر جهان در میزان سرمایه گذاری خارجی پس از شهرهای نیویورک، لندن و توکیو محسوب می شوند. براساس آمارهای سال 2007 میلادی میزان سرمایه گذاری خارجی در این شهر در حدود 177 میلیارد دلار بوده است. جمعیت این شهر 84/4 میلیون نفر است. شهر سنگاپور دارای صنعت گردشگری پر رونقی است، به طوری که بر اساس آمارهای سال 2006 این شهر در حدود 7/9 میلیون گردشگر خارجی داشته است. شهر سنگاپور از نظر جذب گردشگر در آسیا بعد از شهرهای هنگ کنگ، شانگهای و توکیو قرار دارد. (Ameli, 2004) (Dieberger, 1998)
شهر سنگاپور طی دهه اخیر به شدت بر الکترونیکی کردن خدمات خود افزوده است به طوری که جزء پیشرفته ترین شهرهای جهان در عرصه دولت الکترونیکی محسوب می شود.از این رو برنامه راهبردی این شهر حول رقابت با سایر شهرهای برتر جهان در عرصه فنّاوری اطلاعات متمرکز است و مسئولان شهر تلاش می کند تا خدمات الکترونیکی متنوعی را با کانالهای ارتباطاتی گوناگون به شهروندان ارائه دهند. بر این اساس چشم انداز دولت الکترونیکی شهر سنگاپور این است که تا سال 2010 میلادی به عنوان بهترین شهرداری دیجیتالی در جهان تبدیل شود به طوری که شهروندان جامعه را از طریق ابزارهای فنّاوری اطلاعات به یکدیگر مرتبط می کند و خدمات دولتی بسیاری را از این طریق به شهروندان ارائه می دهد. براساس این چشم انداز، شهرداری سنگاپور تلاش می کند تا سال 2010 میلادی شهرداری هوشمندی را فراهم کند تا از این طریق تمامی نیازهای شهروندان را با کیفیت بالا و در اسرع وقت برآورد. شهرداری سنگاپور تلاش می کند تا سال 2010 به اهداف زیر دست یابد:
* خدمت به جامعه و ایجاد رضایتمندی کامل شهروندان
* تبدیل شدن به عنوان یکی از مراکز کسب وکار الکترونیکی
برنامه های راهبردی شهرداری سنگاپور برای رسیدن به چشم انداز و اهداف خود عبارت است از:
* افزایش دسترسی به خدمات الکترونیکی سازمان ها
* افزایش ظرفیت و هم افزایی در دولت
* افزایش مزیتهای رقابتی
* توسعه کسب وکار الکترونیکی در بخشهای خصوصی و دولتی
* پیشگامی در توسعه و ایجاد نوآوری در بخش فنّاوری اطلاعات
* توسعه آموزش الکترونیکی
* کاهش شکاف دیجیتالی در شهر
برخی برنامه ها و اقدامات مهم شهرداری سنگاپور عبارتند از:
* افزایش ارائه خدمات الکترونیکی به کسب وکارها و سازمانها و تشویق و ترغیب بیشتر شهروندان به دسترسی و استفاده از اشکال متنوع خدمات الکترونیکی
* افزایش همکاری بین کسب وکارها و سازمان در ارائه سریع تر خدمات به شهروندان
* گسترش و ترویج محیط الکترونیکی که سواد دیجیتالی جامعه را ارتقا دهد
* ایجاد و توسعه مؤسسات اعطای گواهی های دیجیتالی
* گسترش امنیت زیرساختهای فنّاوری اطلاعات و فراهم سازی شبکه‌های ارتباطاتی قابل اعتماد
* حمایت از بخش تحقیق و توسعه
* ارائه پیشنهادات و نظرات به دولتمردان به صورت برخط و تبادل نظر با آنها
2-13-7- شهرداری دیجیتالی نیویورک
شهر نیویورک بزرگترین و سومین شهر پر جمعیت ایالات متحده آمریکا است.جمعیت این شهر در سال 2008 میلادی در حدود 5/19 میلیون نفر بوده است. شهر نیویورک یکی از شهرهای بزرگ اقتصادی جهان است به طوری که در سال 2007 میلادی حجم صادرات این شهر در حدود 1/71 میلیارد دلار بوده است و میزان تولید ناخالص این شهر در سال 2008 میلادی در حدود 1.284 میلیارد دلار بوده است که در حقیقت سومین شهر با تولید ناخالصی بالا بعد از کالیفرنیا و تگزاس است. همچنین میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در سال 2007 میلادی در حدود 53000 دلار بوده است. شهر نیویورک مرکز اقتصاد ایالات متحده آمریکا و مرکز بورس نیویورک بزرگترین مرکز تبادل بورس و سهام در دنیاست به طوری که بسیاری از شرکتهای مهم در این بورس سرمایه گذاری کرده اند2.
شهرداری این شهر نیز همگام با دیگر شهرهای جهان برای پیشرو ماندن در عرصه اقتصادی از فنّاوریهای نوین بهره می گیرد و لذا برنامهای راهبردی برای رسیدن به اهداف خود تدوین کرده است. برنامه دیجیتالی شهر نیویورک بر شفافیت اداری، پاسخگویی مسئولان و دسترسی به تمامی خدمات دولتی متمرکز است و شهرداری این شهر تلاش می کند تا از طریق برنامه های فنّاوری اطلاعات به اهداف فوق دست یابد. برخی برنامه های راهبردی شهرداری دیجیتالی نیویورک عبارتند از3:
* تسهیل جریان کاری خودکار و تبادل اطلاعات در میان عملیات و فعالیتهای سازمانها
* گسترش خدمات بر خط و افزایش سیستمهای پشتیبانی
* بهبود نقل و انتقالات مالی شهر از طریق سیستمهای هماهنگ و یکپارچه
* توسعه و گسترش تجزیه و تحلیل داده ها و قابلیتهای گزارش گیری در بهبود قابلیتهای پاسخگویی
* استفاده از ابزارهای چندرسانه ای برای توسعه آموزش الکترونیکی
* تقویت سیستمها و فرایندهای موجود به منظور بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد منابع قابل اعتماد از داده ها
* توسعه ابزارهای خودکار به منظور بهبود وکارایی کیفیت اطلاعات و یکپارچگی آن در میان سازمانهای مختلف
* فراهم سازی و توسعه راه حلهای فنّاوری برای ارزیابی و گزارش گیری عملیات سازمان
2-14- مقایسه و تحلیل شهرداریهای دیجیتالی
در بخشهای پیشین برنامه های راهبردی شهرداریهای دیجیتالی در شهرهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به برنامه های راهبردی دیجیتالی شهرهای مذکور می توان شهرداریهای دیجیتالی را به دو دسته شهرداریهای تندرو و شهرداریهای پیشتاز تقسیم کرد. جدول 2-2 و 2-3 جمعیت و میزان تولید ناخالص سرانه شهرهای تندور و پیشتاز را نشان میدهد.
جدول2-2: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای تندرو
تولید ناخالص سرانه(سال 2007 میلادی)
جمعیت (سال 2007 میلادی)
شهرها
30000 دلار
7 میلیون
هنگ کنگ
19000 دلار
5/10 میلیون
سئول
10000 دلار
6/1 میلیون
کوالالامپور
29500 دلار
2 میلیون
آکلند
8000 دلار
17 میلیون
پکن
جدول 2-3: جمعیت و تولید ناخالص سرانه شهرهای پیشتاز
تولید ناخالص سرانه(سال 2007 میلادی)
جمعیت (سال 2007 میلادی)
شهرها
35000 دلار
7/4 میلیون
تورنتو
39000 دلار
14 میلیون
لندن
33000 دلار
4 میلیون
ملبورن
49000 دلار
8/4 میلیون
سنگاپور
53000 دلار
19 میلیون
نیویورک
همان طوری که از جداول 2-2 و 2-3 مشاهده میشود، شهرهای تندرو از تولید ناخالص سرانه 30000 دلار و کمتر از آن نسبت به شهرهای پیشتاز برخوردار هستند و این در حالی است که برخی از آنها مانند کوالالامپور و آکلند از جمعیت نسبتا? کمتری نسبت به شهرهای پیشتاز برخوردار هستند. اما در مقابل شهرهای پیشتاز دارای تولید ناخالص سرانه بالای 30000 دلار هستند و این در حالی است که برخی از آنها مانند نیویورک و لندن دارای جمعیت نسبتا? زیادی هستند. این امر نشان می دهد که شهرهای پیشتاز از موقعیت اقتصادی مناسبتری نسبت به شهرهای تندرو برخوردار هستند و از این قدرت اقتصادی نه تنها برای بهبود زیرساخت ها و خدمت به جامعه استفاده کردند بلکه تلاش میکنند تا به اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیاد دست یابند و برای رسیدن به این هدف از فنّاوری اطلاعات کمک می گیرند. اما در مقابل شهرهای تندرو تلاش می کنند تا به وضعیت اقتصادی مطلوبی همانند شهرهای پیشتاز دست یابند و برای رسیدن به این هدف از فنّاوری اطلاعات به منظور کاهش هزینه ها و بهبود فرایندها استفاده میکنند، از این رو در برنامه راهبردی خود بر توسعه زیرساختهای ارتباطی شهری و آموزش شهروندان و کارکنان سازمانها تمرکز دارند و به طور کلی بر جنبه های اجتماعی بیشتر متمرکز هستند. شهرداری های دیجیتالی هنگکنگ، سئول،کوالالامپور، پکن و آکلند جزء این دسته از شهرداری ها هستند.
شهر سئول در برنام? توسع? اطلاعاتی خود به شدت به مفهوم توسعه شهرهای مجازی و اجرای تمامی برنامه‌های شهرداری به صورت الکترونیکی بها داده است و رسیدن به این برنامه های راهبردی را مستلزم استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات فنّاوری اطلاعات دانسته است.
شهر کوالالامپور به عنوان شهری در حال توسعه، بهبود زیرساختها و تغییر روشهای سازمانی برای توسعه شهر در عرص? فنّاوری اطلاعات را جزء اقدامات و برنامه های مهم خود قرار داده است و چشم اندازی طولانی مدت و بیست ساله را در نظر گرفته است.
شهرداری پکن بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه متمرکز است، لذا برای توسعه در عرصه اجتماعی به بهبود زیرساختها پرداخته است و برای دستیابی به توسعه اقتصادی و سیاسی بر بهبود ساحتارهای اداری متمرکز شده است. به همین دلیل شهرداری پکن تلاش می کند تا با استفاده از برنامه راهبردی در ابتدا سلسله مراتب دیوان اداری را در میان سازمانهای این شهر را کاهش دهد، روشهای اجرایی دولت را اصلاح کند، فرایند کسب وکار دولت را بهینه کند، فعالیتهای اجرایی را شفاف کند، کیفیت خدمات دولت و مدیریت آن را بهبود بخشد، ارتباط بین واحدها سازمانی دولت و همچنین ارتباط بین دولت با مردم را افزایش دهد تا در نهایت نظامی صادق و کارا را ایجاد کند.
شهرداری های پیشتاز، به دلیل پیشرفتهای بسیار در عرصه فنّاوری اطلاعات از این فناوری در برنام? راهبردی خود به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی بهره میگیرند. شهرداریهای دیجیتالی سنگاپور، تورنتو، لندن، ملبورن و نیویورک در این دسته جای دارند.
شهر سنگاپور یکی از بهترین شهرهای ارتباطاتی در حوز? فنّاوری اطلاعات در آسیاست از این رو برنامه راهبردی دیجیتالی شهرداری سنگاپور نسبت به برنامه های دیجیتالی شهرهای دیگر بر مشارکت و تعامل بیشتر با شهروندان متمرکز است و تلاش می کند تا شهروندان را در سیاستگذاری های شهر دخیل کند و اطلاعات مناسب و مفیدی را برای آنان فراهم آورد. هدف شهرداری سنگاپور رسیدن به مرحله یکپارچگی کامل بخشهای خصوصی و دولتی است و برای رسیدن به این هدف شهرداری سنگاپور تمامی تمرکز خود را معطوف به سازمان ها کرده است و معتقد است که بعد از فراهم سازی زیرساخت های مناسب توجه به عملکردهای سازمان و الکترونیکی کردن تمامی فعالیتهای آنان و گسترش نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان ها لازمه رسیدن به دولت الکترونیکی و یا شهرداری دیجیتالی است.
شهر تورنتو تاکنون سرمایه گذاری زیادی را در بخش فنّاوری اطلاعات انجام داده است. از این رو شهر تورنتو بیش از آنکه از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای توسعه، بهره‌وری و خدمات به شهروندان استفاده ‌کند، از آن برای رشد اقتصادی و پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی بهره‌ میگیرد. زیرا این شهر در زمینه فنّاوری اطلاعات شهری کاملا? پیشرفته است به همین دلیل راهبردها و اهداف این شهر حول مشاوره، سرمایه گذاری بیشتر و تطبیق و سازگاری با فنّاوریهای نوین تمرکز یافته است.
لندن شهری کاملا? اقتصادی و تجاری است، از این رو مهمترین نکت? برنامه فنّاوری اطلاعات لندن در مقایسه با دیگر شهرها آن است از فنّاوری اطلاعات برای اهداف اقتصادی و تجاری استفاده می‌کند، بنابراین به مواردی مانند استفاده از فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای رقابت، رشد اقتصادی، ارتباط بیشتر کسب وکارها، تشویق به استفاده از کارتهای هوشمند و اعتباری، توسعه بازارهای تجارت الکترونیکی و کسب وکار الکترونیکی، حضور در بازارهای جهانی،

پاسخی بگذارید