منابع درآمد شهرداری

  قيمت گذاري خدمات شهري يا فروش خدمات

فروش خدمات را اصولاً در مورد كالاهاي اجتماعي كه در مورد آنها منع پذيري امكان پذير است، مي توان به كار گرفت . در اين رابطه  براي مثال مي توان  به  ورود يه  پارك هاي  تفريحي اشاره نمود . مزيت اين  روش در درجه اول اين است كه كارايي استفاده  از منابع را  تأمين مي نمايد به عبارت ديگر مانع اسراف در نحوه استفاده از كالا مي گردد. علاوه بر اين، در اين  روش با  استفاده  از  اطلاعات موجود  مي توان  نسبت  به ارزيابي سطح  تقاضا و  پيش بيني  ميزان  مطلوب ارائه آن  اقدام نمود.اما اشكال اين روش اين است كه  تنها   در مواردي  كارآيي را حفظ  خواهد  نمود كه  هزينه  نهايي  ارائه  آن  ناچيز  نباشد . در غير اين صورت بهتر خواهد بود كه، از نظر حفظ كارايي كالا به صورت رايگان ارائه شود. علاوه بر اين و مهمتر از اشكال فوق  بايد  به غير عادلانه  بودن  اين روش اشاره نمود. چرا كه افراد كم درآمد نيز  بايد مبلغي  همانند افراد پر درآمد جهت استفاده از اين كالاها و خدمات بپردازند. البته اشكال مربوط به غير عادلانه  بودن زماني مطرح  است كه  قيمت گذاري خدمات  با  هدف  درآمد زدايي  يا  پوشاندن  هزينه ها انجام گرفته  باشد. در مواردي كه شهرداري ها  به دلائلي از قبيل وجود منافع جنبي ناچار به پرداخت سوبسيد باشند اين اشكال لزوماً مطرح نخواهد بود.

 

2-3-2- قيمت گذاري خدمات عمومي و نقش آن در كارائي:

شايد قيمت گذاري خدمات عمومي بيشتر از نقطه نظر مالي و اجرائي و عدالت مورد توجه سياستگذاران قرار داشته باشند، اما  از بعد كارايي نيز قيمت گذاري حائز اهميت است. توجه  به  جنبه كارايي  قميت گذاري از اين جهت از نظر اقتصاد دانان حائز اهميت است كه با توجه به  محدوديت منابع  يك  سياست  صحيح  كه تأثير آن  بر كارايي استفاده  از  منابع  در آن لحاظ  شده  باشد، منجر به استفاده حداكثري از اين  منابع  محدود خواهد گرديد.

نوشته ای دیگر :
پایان نامه حمل و نقل دریایی،متصدی حمل و نقل قراردادی

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری ( مطالعه موردی شهر شاهرود)

دسته‌ها: دانشجویی