انواع طبقه بندی پسماند های بیمارستانی

هنوز در دنيا الگوي ثابتي جهت تقسيم بندي مواد زائد بيمارستاني وجود ندارد. كشورهاي مختلف هر يك به گونه اي پسماندهاي بيمارستاني را تقسيم بندي كرده اند. اين تقسيم بندي ها بر سه اصل اساسي استوار است:

– تقسيم بندي بر اساس روش دفع(مانند كشور آلمان)

– تقسيم بندي بر اساس منبع توليد(مانند كشور فرانسه)

– تقسيم بندي بر اساس درجه احتمال خطر(مانند كشور انگلستان)

با توجه به مركز پيشگيري و كنترل بيماري،[1] پنج نوع پسماند بيمارستاني را عفوني تلقي مي كنند: پسماند­­هاي ميكروبيولوژيك، پاتولوژيك، لاشه حيوانات آلوده، خون واشياء نوك تيز همچنین این مرکز  به طور کلی پسماند­های تولید شـده در مراکز درمانی به دو دسته پسماند­­­­های مشمول قانون و زباله­های معمولی  تقسیم می­شوند که حدود 6% پسماند هاي بيمارستاني، عفوني محسوب مي شوند هرچند که  در تعاریف دیگر این مقدار را حداقل 46٪ برآورد کرده اند)عباسلو و همکاران، 1384).

اتحادیه اروپا[2] تلاش های ویژه ای برای طبقه بندی مواد زائد را از طریق کاتالوگ پسماند اروپا انجام داده است که در این نوع طبقه بندی هفت گروه دیده می شوند(Alvim,  2005).

1-پسماندهای پاتولوژيك[3]  ‌

ايـن پسماندها شامل بافت ها و قسمت­هاي اعضاء  مختلف بدن  پنبه­هاي آغشته به خون و مواد دفعي بدن و چرك همچون نمونه هاي مدفوع و ادرار و غيره هستند كه در عمل نمونه برداري يا كالبد شكافي وجراحي ايجاد مي شوند. اين زائدات به طور بالقوه اي امكان ايجاد بيماري را داشته و عامل بيماري زا در آن ها بسيار زياد است وآن را برای احتیاط به عنوان پسماند­­­های عفونی در نظر گرفته می شوند.

2-پسماند­هاي راديو اكتيو[4]

اين پسماند­ها شامل پسماند­هاي جامد، مايع و گازي آلـوده بـه مـواد راديـو اكـتـيـو هستند. كاربرد مواد راديواكتيو در عكسبرداري ها، پرتودرماني­ها و بعضي آزمايش­ها معمول است. این پسماندها که در نتیجه تحلیل­های بافت و سیالات بدن در بیمارستان تولید می­شوند و مهم­ترین عناصر آن ایزوتوپ­های فسفر، کروم، کبالت، آهن، گالیم و غیره می­باشند که در تشخیص یا درمان کاربرد دارند.

پسماندهاي شيميايي[5]

مواد زائد شيميايي كه به وفور در بيمارستان­ها وجود دارد، در بخش­هاي تشخيص و آزمايشگاه­ها ، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام دارو­ها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضولات را تشكيل مي دهند. اين پسماندها شامل اشكال گوناگوني از پسماندهاي شيميايي بوده كه ممكن است خطرناك بـاشـنـد. طبق موازين بين المللي، خصوصيات سـمــي بـودن، خـورنـدگـي، قـابـل اشـتـعـال بـودن واكنش دهندگي، سرطان­زايي باعث طبقه بندي مـواد زائد شيميايي در زمره مواد زائد خطرناك مـي­شوند. مواد شيميايي غير خطرناك، موادي هـسـتـنـد كـه خصوصيات فوق را نداشته باشند.

فضولات شيميايي خطرناك در سه بخش زير تقسيم بندي مي­شوند:

1 -مواد قابل احتراق : شامل تركيبات جامد، مايع و گازي شكل.

2 -فضولات سمي : اين فضولات با PH كمتر از 2 (به شكل اسيدي) و بالاتر از 12 (به حالت قليايي) در پسماند هاي بيمارستاني وجود دارند. بخشي از داروهاي اضافي و يا فاسد شده، جزو اينگونه فضولات به حساب مي­آيند.

3- مواد واكنش دهنده و موثر: در ساير فضولات كه تا حدودي در پسماند­هاي بيمارستاني قابل تشخيص هستند. از فضولات شيميايي بي خطر مي توان قندها، اسيد­هاي آمينه و برخي از نمك­هاي آلي و معدني را نام برد. اسيد­هاي آمينه و نمك­هاي شيميايي نظير نمك­هاي سديم، منيزيم، كلسيم، اسيد لاكتيك، انواع اكسيد­ها، كربنات­ها، سولفات­ها و فسفات­ها قسمتي از مواد زائد شيميايي هستند

 

1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

2) European Union (EU)

3) Pathological waste

4) Radioactive waste

2) Chemical waste

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی پسماندهای بیمارستانی (موردمطالعه : بیمارستان شهدای تجریش تهران)

دسته‌ها: دانشجویی