پایان نامه کرشد با موضوع :مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن 

تکه ای از متن پایان نامه :

تحلیل عنصر معنوی جرم

انگیزه شخص در ارتکاب جرمی به صور مختلف بروزمی کند و بایستی دید آیا همه این صور داخل در ماهیت عنصر معنوی هست یا خیر؟

الف- قصد تحقق جرم : در چنین صورتی مرتکب ، فعل مجرمانه را با علم  و به غیر قانونی بودن و نیز جرم بودن آن در قانون جزا ، انجام می دهد و در واقع قصد ارتکاب جرمی دارد. مانند موردی که شخصی عالماً و عامداً دیگری را به قتل می رساند بی شک چنین حالتی را مصادیق بارز قصد مجرمانه بوده و فعل مذکور نیز عنوان جرم را خواهد داشت.

 

 

ب- قصد تحقق فعل مجرمانه : در مواردی مشاهده می گردد که مرتکب قصد انجام جرمی نداشته در واقع قاصد بر تحقق جرم نبوده ولیکن عملی انجام می دهد که درقانون عنوان جرم را دارد (جهل حکمی)آیا می توان گفت که چنین شخصی عنصر معنوی در ارتکاب جرم را داشته می باشد؟ اگر چنین مواردی را از ماهیت عنصر معنوی جرم خارج کنیم ، بی گمان تعداد بیشتری از مرتکبان افعال مجرمانه ، از جرگه مجرمان خارج شده و در نتیجه عدم ثبوت مجازات های کیفری بر آنها ، اوضاع جامعه به فساد کشیده می گردد و موجب می گردد رخنه ای در ماهیتاگر شخصی جهل ، به موضوعی داشته باشد آیا باز هم جرمی محقق می گردد ؟ فرضا شخصی نمی داند مایعی که می نوشد از مسکرات می باشد . وی در واقع عملی مرتکب شده می باشد که در قانون جرم تلقی می گردد اما فی الواقع نمی دانسته که ماهیت این اقدام چیست ، آیا نوشیدن مشروبات الکلی می باشد یا خیر . آن شخص قصد نوشیدن مسکرات را نداشته می باشد پس نه قصد تحقق جرم داشته و نه قاصد بر انجام فعل مجرمانه بوده می باشد . این وضعیت با جهل حکمی متفاوت می باشد ، زیرا که جاهل بر حکم ( در فرض ما ) در موضوع مشتبه نیست.[1] پس آیا می توان جاهل بر موضوع را فاقد قصد مجرمانه یا عنصر معنوی دانست ؟ برای پاسخ به این سوال بایستی سه فرض را از هم تفکیک نمود :

اول )موردی که مرتکب ، فعلی انجام می دهد که جرم می باشد لیکن گمان می نمود که اقدام ارتکابی ماهیتی دیگر داشته و آن جرم نیست . در این صورت عنصر معنوی وجود ندارد و اقدام ارتکابی جرم تلقی نمی گردد . مانند کسی که قصد نوشیدن آب دارد لیکن اشتباهاً شرب خمر می کند . این شخص مجرم نیست .

 

 92 مسئوولیت جزائی ناشی از انتقال بیماری ایدز توسط مبتلایان به آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه