پایان نامه درباره حقوق متهم/اجراي قوانين كيفري در زمان

: اجراي قوانين كيفري در زمان در اجراي قوانين ماهوي، اصل بر عدم عطف قوانين به ماسبق است. بنابراين در قوانين كيفري ماهوي، اصل براين […]

پایان نامه درباره حقوق متهم/اجراي قوانين كيفري در زمان Read More

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//لجستیک بشردوستانه

کاهش اثرات مقیاس‌های کاهش می‌کوشند از خطرات پیش‌گیری کنند تا به فاجعه تبدیل نشوند، یا تأثیرات ویران‌گر آن‌ها را از‌ بین‌ ببرند. این فاز با […]

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//لجستیک بشردوستانه Read More

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:رابطه تعهد با قرارداد

رابطه تعهد با قرارداد واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای […]

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:رابطه تعهد با قرارداد Read More

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد و توسعه روستایی

اعتبارات خرد و توسعه روستایی مفهوم توسعه که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانندترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج […]

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد و توسعه روستایی Read More

پایان نامه رهن دریایی//سابقه‌ی قانونگذاری رهن دریایی

سابقه‌ی قانونگذاری برای بررسی هرچه بهتر و آشنایی عمیق‌تر با قرارداد رهن دریایی لازم است در ابتدا سابقه‌ی قانونگذاری در این موضوع در مقررات داخلی […]

پایان نامه رهن دریایی//سابقه‌ی قانونگذاری رهن دریایی Read More

پایان نامه حقوق دریاها/:لایه‌های ارتباطی ایران و آیمو

سطوح و لایه‌های ارتباطی میان جمهوری اسلامی ایران و آیمو جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان عضویت در سازمان بین‌المللی دریانوردی می‌باشد که به‌عنوان اولین […]

پایان نامه حقوق دریاها/:لایه‌های ارتباطی ایران و آیمو Read More