متن کامل پایان نامه : دانلود پایان نامه ها درباره حفظ حقوق متهم

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع پایان نامه تأمین حقوق جامعه در دادرسی عدالت محور

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه ها در مورد رعایت کرامت انسانی در دادرسی

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی «امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرآیند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع استقلال قضایی و بی طرفی قضایی

گفتار اول: استقلال قضایی منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه دانلود پایان نامه ها درباره امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. ادامه مطلب…

پایان نامه پایان نامه ها درباره عدالت و امنیت

مبحث سوم: عدالت و امنیت یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و ادامه مطلب…

پایان نامه پایان نامه با موضوع تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه   در این فصل به تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه پرداخته شده چرا که امنیت و حکومت و عدالت سلطه جداناپذیر هستند که هر سه آنها برای حفظ نظم در جامعه ادامه مطلب…

راهنمای پایان نامه با موضوع عدالت ترمیمی : شوراهای حل اختلاف

آیین نامه شوراهای حل اختلاف: چنان که پیش از این بیان شد ادامه فعالیت خانه های انصاف و شوراهای داوری پس از انقلاب ۱۳۵۷ میسر نگردید، به ویژه آنکه وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به کلیه شکایات و تظلمات تعیین ادامه مطلب…

راهنمای پایان نامه با موضوع آیین فصل- آیین خون بس- آیین پتر – عدالت ترمیمی

آیین فصل از گسترده ترین آیینهای حل و فصل غیررسمی اختلافهای کیفری در خاورمیانه به شمار    می رود. این رسم تقریباً در همه کشورهای عربی به ویژه اردن و فلسطین و نیز در کشورهای افغانستان با عناوین مشابه یا متفاوتی همانند «صلح»، «رسم بر» و غیره جاری است. در ایران ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد : عدالت ترمیمی در ایران

 عدالت ترمیمی در ایران حدود صد سال از آغاز قانونگذاری در ایران می گذرد. در طول قرن گذشته، اجرای عدالت کیفری در ایران همواره در فراز و نشیب بوده است. بخشی از مهمترین چالشهای اجرای عدالت کیفری در ایران ناظر بر فرآیند دولتی و رسمی کردن آن در قالب ایجاد ادامه مطلب…